Wykaz schorzeń i niepełnosprawności oraz kategorii sprawności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i... (2023)

objętość jednostkowaWskazaćchoroby i dolegliwościKategorie zdolności do służby w policji, straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej
Grupa I*Grupa II*Grupa III*Grupa IV*Grupa V*
12345678
Sekcja I — Budowa ciała
11Asteniczna budowa ciała, która nie wpływa na wydajność systemuZAZZA
2Asteniczna budowa ciała, która wpływa na wydajność systemuNBNNB
3Nadwaga, która nie wpływa na wydolność organizmuZAZZA
4Otyłość upośledza wydolność organizmuNPNENNPNE
5Feminizm, infantylizm, eunuchoidyzm, hermafrodytyNCNNC
6Odwrócona pozycja jelit, bez zakłócania pracy systemuZAZZA
7Odwrócone położenie jelit z zaburzeniami pracy układuNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

* Osoby badane przez stowarzyszenia medyczne dzielą się na 5 grup:

Grupa Iobejmuje osoby ubiegające się o służbę w Policji, Straży Granicznej i Urzędzie Ochrony Rządu,

Grupa IIobejmuje funkcjonariuszy policji rządowej, straży granicznej i departamentu bezpieczeństwa,

Grupa IIIobejmuje policjantów ubiegających się o służbę i służbę bezpośrednią w fizycznej służbie antyterrorystycznej oraz funkcjonariuszy straży granicznej ubiegających się o służbę i służbę w Departamencie Bezpieczeństwa Operacyjnego,

Grupa IVobejmuje kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

GrupaW tym strażacy państwowi.

Czy § 1 pkt 1 i 2.Osłabioną budowę ciała należy oceniać nie tylko pod kątem niedopasowania wzrostu do masy ciała, ale także biorąc pod uwagę stan układu mięśniowego oraz układu krążenia i oddechowego poprzez testy czynnościowe.

Pakiet 4.Certyfikacja odbywa się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI>30) lub obwodu talii. Oceniana jest ogólna sprawność fizyczna i typ budowy ciała. Ocena odbywa się na podstawie testu Harvarda lub testu sprawności fizycznej.

Pakiet 6 i 7.W przypadku pełnego, odwróconego ułożenia jelit należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe i moczowe, ponieważ często dochodzi do rozstrzeni oskrzeli, zapalenia zatok przynosowych i wad wrodzonych nerek.

Sekcja II - Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne
12345678
21Przewlekłe choroby skóry, które powodują łagodne zniekształcenia i nie wpływają na wydajność systemuZ/NAZZA
2Przewlekłe choroby skóry, które w umiarkowanym stopniu zniekształcają lub nieznacznie upośledzają działanie systemuZANZA
3Przewlekłe choroby skóry, które zniekształcają lub osłabiają działanie systemuNPNENNB
31Lekko szpecące blizny, które nie wpływają lub tylko w umiarkowanym stopniu wpływają na skuteczność systemuZ/NAZ/NZ/NA
2Blizny, które znacznie zniekształcają lub zmniejszają wydajność systemuNPNENNPNE
3blizny po samookaleczeniachNABCNNABC
41Przewlekłe zapalenie obwodowych węzłów chłonnych z ropieniemNCNNC
51Obrzęk limfatyczny, który nie wpływa lub tylko nieznacznie wpływa na wydajność systemuNA/BNNA/B
2Obrzęk limfatyczny znacznie upośledza wydolność organizmuNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Wykonaj § 2Rak skóry należy sklasyfikować zgodnie z paragrafami w Rozdziale XVIII – Nowotwory.

Pakiety 1-3.Duża liczba przewlekłych uogólnionych chorób skóry kwalifikuje się w tych punktach jako nawracające lub oporne na leczenie formy łuszczycy. Ograniczenia wynikają z lokalizacji i nasilenia zmian.

Dla § 3 pkt 1.Kwalifikowalność do certyfikacji musi uwzględniać rozmiar, lokalizację i zniekształcający charakter.

Pozycja 1 Kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Pakiety 1-3.Według tych punktów między innymi tatuaże muszą być kwalifikowane. Osoby z tatuażami powinny być kierowane do szpitala psychiatrycznego. Konieczna jest ocena psychiatryczna.

Pakiet 2.„Blizny upośledzające działanie układu” to blizny utrudniające poruszanie stawami czy korzystanie z odzieży i sprzętu, blizny związane z ubytkami tkanek miękkich (np. po urazach, oparzeniach) oraz blizny w miejscach narażonych na ruch i chodzenie podlegają otarciom.

Pakiet 3.Osoby z bliznami po samouszkodzeniach powinny być kierowane do szpitala psychiatrycznego.

Sekcja III - Czaszka
12345678
61Deformacje czaszki, które nie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowegoZ/NAZ/NZA
2Deformacje czaszki (guzy, wgniecenia), choroby i wady kości czaszki, w niewielkim stopniu wpływające na funkcjonowanie układu nerwowegoNPNENNPNE
3Wady kości czaszki, wady rozwojowe (guzy, wgniecenia) i choroby kości czaszki upośledzające funkcjonowanie układu nerwowegoNCNNC
4przepukliny mózgoweNCNNC
5ciała obce w mózguNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

W sekcji 6 numer 1 kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Sekcja IV - Narząd wzroku
12345678
71Z ostrością wzroku co najmniej 0,8 w najlepiej widzącym oku; Oko o najgorszym widzeniu nie mniejszym niż 0,5 bez korekcji z okularami (z korekcją 0,9-1,0)ZANZA
2O ostrości wzroku co najmniej 0,5 w każdym oku bez korekcji soczewki, dopuszczalna korekcja ± 2,0 dioptrii sferycznej i ± 1,0 dioptrii cylindrycznejZANZA
3Przy ostrości wzroku mniejszej niż 0,5 w obu oczach dopuszczalna jest korekcja kompensacji 0,9-1,0 ± 3,0 dioptrii sferycznych i ± 2,0 dioptrii cylindrycznych. Dopuszczalna anizometria do 3,0 DZ/NA/BNZ/NA/B
4Ostrość wzroku poniżej 0,5 w każdym oku z korekcją kompensacyjną większą niż > ± 3,0 dioptrii sferycznych i > 2,0 dioptrii cylindrycznychNPNENNPNE
81Ślepota w jednym oku lub brak gałki ocznej z ostrością widzenia w drugim oku 0,8 lub większą po noszeniu okularów sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DNCNNC
2Ślepota w jednym oku lub brak gałki ocznej z ostrością widzenia w drugim oku poniżej 0,8 po noszeniu okularów sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DNCNNC
3Całkowita ślepota lub brak obu oczuNCNNC
91nieprawidłowe widzenie obuoczneNPNENNPNE
101Niewielkie upośledzenie rozróżniania kolorówZ/NANZA/B
2Znaczne upośledzenie różnicowania kolorówNCNNC
111Nieprawidłowe przybliżone pole widzeniaNPNENNPNE
121nieprawidłowe widzenie o zmierzchuNCNNC
131Choroby oczodołów, powiek, spojówek, twardówki, narządów łzowych wpływające na czynność oczuNPNENNPNE
141Choroby rogówki, tęczówki, ciała rzęskowego, ciała szklistego wpływające na czynność okaNPNENNPNE
151Zaburzenia naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego, które wpływają na czynność oka lub ograniczają zdolność do ćwiczeńNPNENNPNE
161JaskraNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Do sekcji 7 Numer 1 Kolumna 6.Pełna ostrość widzenia bez konieczności korekcji.

Pozycja 2 Kolumna 6.W przypadku złej tolerancji korekcji lub niedopasowania (np. nigdy nie noszących okularów lub soczewek kontaktowych) należy zakwalifikować ich jako niezdolnych.

Pakiet 3.Jeśli tolerancja korekcji jest słaba lub występuje niedopasowanie (np. okulary lub soczewki kontaktowe, które nigdy nie były noszone), badanie należy powtórzyć.

Wykonaj § 8.„Ślepota oka” obejmuje również ostrość widzenia poniżej 0,1, której nie można skorygować okularami (niezależnie od wzroku) lub przypadki, w których pole widzenia nie przekracza 10%.

Wykonaj § 9.Nie można używać broni palnej.

Dla § 10 pkt 1. Rozpoznaje kolory podstawowe (czerwony, żółty i zielony) w lampie Wilczka.

Punkt 1 kolumna 4.Osoby ubiegające się o służbę w Straży Granicznej muszą być uznane za niezdolne do pełnienia służby.

Dla § 11 pkt 1.Pole widzenia każdego oka co najmniej 90° od skroni i 30° od nosa. Wady pola widzenia stwierdzone podczas badania orientacyjnego należy potwierdzić obwodowo.

Macha § 16.Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji okulistycznej.

Dział V - O narządzie słuchu
12345678
171Wady wrodzone, wady ucha zewnętrznego bez ubytku słuchu (szpecące wrodzone wady rozwojowe, niedorozwój małżowiny usznej)Z/NAZZA
2Wrodzone wady rozwojowe, wady ucha zewnętrznego z utratą słuchu (brak małżowiny usznej)NABCNNABC
181Choroby ucha środkowego bez utraty słuchuZ/NA/BNZ/NA/B
2Choroby ucha środkowego z utratą słuchuNPNENNPNE
191Tympanoskleroza, otoskleroza z utratą słuchuNPNENNPNE
201Jednostronna utrata słuchu w zakresie wysokich częstotliwościZ/NA/BZ/NZ/NA/B
2Obuuszny ubytek słuchu dla wysokich dźwiękówNPNENNPNE
3Jednostronny ubytek słuchu w zakresie niskich i średnich częstotliwościNPNENNPNE
4Obuuszny ubytek słuchu w pasmach niskich i średnich częstotliwościNPNENNC
211Zaburzenia równowagi pochodzące z obwodowego układu przedsionkowegoNCNNC
221Łagodny oczopląs podczas odwracania gałek ocznych na bokZA/BZ/NZ/NPNE
2Łagodny oczopląs przy patrzeniu na wprost, nasilający się przy patrzeniu na bokiZ/NBNNC
3Wyraźny oczopląs przy patrzeniu na wprostNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Wykonaj § 18 i 19.Kwalifikacja do certyfikacji zależy od stopnia stwierdzonego ubytku słuchu.

W § 20 pkt 1.Kandydaci do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej z ubytkiem słuchu na wysokie częstotliwości z zakresu (od 3000 Hz do 6000 Hz) w zakresie częstotliwości 4000 Hz z ubytkiem słuchu do 25 dB powinni być brani pod uwagę zdolny do pracy kwalifikowany.

Pozycja 1 Kolumna 6.Funkcjonariusze Policji ubiegający się o służbę bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariusze Straży Granicznej ubiegający się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego muszą być zakwalifikowani jako niezdolni, policjanci i strażnicy graniczni pełniący tę służbę jako wykwalifikowani.

Punkty 3 i 4.Kwalifikacja do certyfikacji powinna opierać się na klasyfikacji ubytku słuchu w zakresach częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 3000 Hz (zakres głosu):

1) zrób 25 dB - normalnie;

2) 25dB - 40dB - lekki ubytek słuchu;

3) 40dB - 70dB - niedosłuch umiarkowany;

4) 70dB - 90dB - znaczny ubytek słuchu;

5) 90dB - 120dB - głęboki ubytek słuchu;

6) powyżej 120 dB - całkowita głuchota.

Wynik ubytku słuchu należy obliczyć jako średnią arytmetyczną trzech progów częstotliwości. Konieczne jest wykonanie badania audiometrycznego oraz konsultacja laryngologiczna.

Macha § 22.Każdy przypadek oczopląsu przechodzi konsultację neurologiczną i laryngologiczną.

(Video) #zostaństrażakiem NABÓR odc.6 "Wykaz chorób, wraz z kategoriami zdolności do służby w PSP"

Sekcja VI - Jama ustna
12345678
231Choroby warg i jamy ustnej, które nie wpływają lub tylko nieznacznie wpływają na mowę i jedzenieZ/NAZZA
2Choroby warg i jamy ustnej wpływające na mowę i jedzenieNCNNC
241Zapalenie dziąseł i przyzębia wpływa na mowę i przyjmowanie pokarmu – poprawioneNCNNC
251Torbiele w jamie ustnej, które nie wpływają na mowę i połykanieNANZ/NA
2Torbiele w jamie ustnej, które wpływają na mowę i połykanieNPNENNPNE
261Objawy niedoborowe i wady jamy ustnej i zębów z utratą zdolności żucia powyżej 50%, zaburzenia mowy i stanu odżywienia - brak możliwości protezy i implantuNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Czy § 23.Kwalifikacja sędziowska zależy od stopnia zaawansowania zmian.

Czy § 25.Kwalifikacja sędziowska zależy od stopnia zaawansowania zmian.

Sekcja VII - Nos, gardło i krtań
12345678
271Wrodzone i nabyte wady nosa, zatok, które nie wpływają na wydolność układuZANZA
2Choroby przewlekłe, wrodzone i nabyte wady rozwojowe nosa, zatok przynosowych upośledzające pracę układuNPNENNPNE
281Skrzywiona przegroda nosowa, która nie wpływa lub tylko nieznacznie wpływa na drożność nosaZAZ/NNPNE
2Skrzywiona przegroda nosowa, która wpływa na drożność nosaNPNENNPNE
291Nieżyt alergiczny górnych dróg oddechowych, który nie wpływa na wydajność układuNANNA
2Alergiczny nieżyt górnych dróg oddechowych, wpływający na wydolność układuNPNENNC
301Wady mowy, które nie wpływają na zdolność komunikowania sięZAZZA
2Wady mowy, które wpływają na zdolność komunikowania sięNPNENNPNE
311Wrodzone i nabyte wady gardła, krtani, tchawicy, które nie wpływają na wydolność organizmuZANNA
2Choroby przewlekłe, wady wrodzone i nabyte gardła, krtani, tchawicy, wpływające na wydolność organizmuNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Czy § 27.Zgodnie z tym paragrafem kwalifikowane muszą być następujące choroby: polipy nosa, przerost małżowiny nosowej, zwężenie, nozdrza nosowe i przednie fałdy nosowe, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, torbiele zatok, nieżyt błony śluzowej zatok.

Wykonaj § 27 i 28.Choroby upośledzające działanie systemu, np.

W § 28 ust. 1 kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Mach § 31.Zgodnie z tym paragrafem zakwalifikować należy bliznowacenie gardła, krtani, tchawicy, nieżyt błony śluzowej gardła, krtani, przerost migdałków.

Sekcja VIII — Układ oddechowy
12345678
321Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) - postać łagodnaNA/BNNB
2Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) - postać umiarkowanaNPNENNC
3Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma) - ciężka do bardzo ciężkiejNCNNC
4Czasami astma oskrzelowaNANNB
5łagodna przewlekła astma oskrzelowaNBNNB
6Umiarkowana przewlekła astma oskrzelowaNPNENNC
7Przewlekła ciężka astma oskrzelowaNCNNC
8Rozstrzenie oskrzeli - dotyczy mniej niż jednego płata płucaNPNENNC
9Rozstrzenie oskrzeli - obejmujące więcej niż jeden płat płucaNCNNC
331Śródmiąższowe choroby płuc bez upośledzenia czynnościowegoNANNA/B
2Choroby śródmiąższowe płuc, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie ustrojuNPNENNC
3Ubytki tkanki płucnej po zabiegach chirurgicznych, które nie upośledzają wydolności oddechowej i krążeniaNANNA
4Utrata tkanki płucnej po zabiegach chirurgicznych z mniejszym upośledzeniem wydolności oddechowej i krążeniaNPNENNPNE
5Utrata tkanki płucnej po operacji znacznie upośledza wydolność oddechową i krążeniowąNCNNC
6Przebyta pierwotna samoistna odma opłucnowaNPNENNPNE
7Przebyta spontaniczna nawracająca odma opłucnowaNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

W § 32 pkt 1-3.Spirometria potwierdza obecność obturacji oskrzeli. Wartości spirometryczne poparte testem rozkurczowym. FEV1% CV poniżej 70% wskazuje na obturacyjną chorobę dróg oddechowych.

Rozpoznanie po FEV1 i FVC:

1) łagodna postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jeśli FEV1/FVC < 70%; FEV1 ≥ 80%, z objawami lub bez;

2) umiarkowana postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jeśli FEV1/FVC < 70%; 60% ≤ FEV1 < 80%, z objawami lub bez;

3) ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jeśli FEV1/FVC < 70%; 40% ≤ FEV1 < 60%, z objawami lub bez;

4) bardzo ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jeśli FEV1/FVC < 70%; FEV1 < 40% lub przewlekła niewydolność oddechowa, prawokomorowa niewydolność serca (zespół krążeniowo-oddechowy).

Pakiet 4.Niezwykła astma oskrzelowa:

1) objawy codzienne – rzadziej niż raz w tygodniu;

2) objawy nocne ≤ 2 razy w miesiącu;

3) PFE lub VEF ≤ 80 %;

4) Zmiana PEF < 20%.

Pakiet 5.Łagodna przewlekła astma oskrzelowa:

1) objawy dzienne częściej niż raz w tygodniu, ale rzadziej niż raz dziennie mogą zakłócać sen i utrudniać wykonywanie codziennych czynności;

2) objawy nocne częściej niż 2 razy w miesiącu;

3) PFE lub VEF ≤ 80 %;

4) Zmiana PEF 20% - 30%.

Pakiet 6.Umiarkowana przewlekła astma oskrzelowa:

1) objawy codzienne – prawie codziennie należy wdychać krótko działające ß2- mimetyczne codzienne zaostrzenia mogą zakłócać sen i utrudniać codzienne czynności;

2) objawy nocne – częściej niż raz w tygodniu;

3) PEF lub FEV 60%–80%;

4) Zmiana PEF > 30%.

Pakiet 7.Ciężka przewlekła astma oskrzelowa:

1) objawy codzienne – częste codzienne zaostrzenia, które ograniczają aktywność fizyczną;

2) objawy nocne – częste;

3) PFE lub VEF ≤ 60%;

4) Zmiana PEF > 30%.

Pakiet 8 i 9.Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji pulmonologicznej.

Macha § 33Zgodnie z tymi punktami kwalifikować należy choroby obejmujące zmiany w płucach w chorobach tkanki łącznej, choroby płuc, reakcje polekowe, choroby zawodowe – pylicę krzemową (krzemicę, pylicę azbestową, beryliozę), alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidozę i inne rzadkie choroby płuc. Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji pulmonologicznej.

Pakiet 1.Dotyczy osób z prawidłową spirometrią i badaniami czynnościowymi płuc.

Pakiet 2.Dotyczy osób z prawidłowymi wynikami gazometrii.

Pakiet 3-5.Utrata tkanki płucnej, która nie wpływa na wydajność systemu, jest uważana za uszkodzenie segmentu.

Sekcja IX — Inne choroby wewnętrzne
12345678
341niedokrwistości z niedoboruZ/NABCNZ/NABC
2niedokrwistości hemolityczneNPNENNPNE
3niedokrwistości aplastyczneNCNNC
4czerwona krewNPNENNPNE
5zaburzenia krzepnięciaNABCNNPNE
351Choroby układu krwinek białychNABCNNABC
2Dysfunkcja białych krwinekNABCNNABC
3Choroby układu siateczkowo-śródbłonkowego i limfatycznegoNPNENNPNE
4Niedobór odporności i defekty odpornościNCNNC
5choroby śledzionyNPNENNPNE
6Pooperacyjny brak śledziony bez zmian we krwiNPNENNPNE
361Niedobór osoczowych czynników krzepnięcia – wrodzony i nabytyNCNNC
2immunokoagulopatiaNPNENNPNE
3krwotoczne choroby naczynioweNPNENNPNE
4Zaburzenia krzepnięcia w przebiegu chorób tkanki łącznejNPNENNPNE
5Zaburzenia krzepnięcia płytek krwi: małopłytkowość, płytki krwiNPNENNPNE
6Inne skazy krwotoczneNPNENNPNE
371upuścić (upuścić)NPNENNPNE
2Chondrokalcynoza – nieznacznie lub znacząco wpływająca na wydolność organizmuNPNENNPNE
381Choroby ogólnoustrojowe tkanki łącznej – kolagenozy, w niewielkim stopniu upośledzające wydolność ustrojuNBNNB
2Układowe choroby tkanki łącznej – kolagenozy, które znacznie upośledzają wydolność ustrojuNCNNC
391Martwicze zapalenie naczyń i inne choroby naczyńNPNENNPNE
401Zapalenie stawów kręgosłupa i inne seronegatywne zapalenie stawówNPNENNPNE
411Reaktywne zapalenie stawówNPNENNPNE
421FibromialgiaNBNNABC
431Zespół metaboliczny, który nieznacznie wpływa na wydajność systemuNA/BNNB
2Zespół metaboliczny znacząco wpływa na wydolność organizmuNPNENNC
441Inne choroby metaboliczne, które nieznacznie wpływają na wydolność organizmuNA/BNNA/B
2Inne choroby metaboliczne znacznie upośledzają wydolność organizmuNPNENNPNE
451Inne nieprawidłowe wyniki testów biochemicznych, które wymagają obserwacji lub diagnozyNPNENNPNE
2Nieprawidłowości w badaniu fizykalnym, które wymagają obserwacji lub dodatkowej diagnozyNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Do art. 34 ust. 1.Kwalifikacja do certyfikacji wymaga konsultacji hematologicznej.

Pakiet 4.erytremia. Kwalifikacja do certyfikacji wymaga konsultacji hematologicznej.

Pakiet 5.małopłytkowość. Dziedziczne niedobory czynników krzepnięcia. Rozpoznane choroby muszą być potwierdzone dokumentacją medyczną z Kliniki Hematologii.

(Video) Wada wzroku a służba w Policji?

Do art. 35 ust. 2.Nieprawidłowy rozmaz. Nieprawidłowa struktura komórek krwi. dysfunkcja granulocytów.

Pakiet 5.Hipersplenizm w przebiegu innych chorób.

Pakiet 6.Należy również zakwalifikować obecność dodatkowej śledziony.

W § 36 ust. 1.Niedobór czynników I do XII. Choroba Willebranda.

Pakiet 3.Choroba Rendu-Oslera musi być kwalifikowana zgodnie z tym punktem.

Pakiet 4.W tym momencie należy między innymi zakwalifikować zespół Marfana.

Pakiet 5.Plamica płytkowa wywołana lekami idiopatycznymi, zmniejszona liczba płytek krwi. Podwyższona liczba płytek krwi powyżej 450 000. Nieprawidłowa struktura i funkcja płytek krwi z prawidłową liczbą płytek krwi.

W § 37 ust. 1.Dotyczy osób bez powikłań narządowych.

Pakiet 2.Dotyczy osób z powikłaniami narządowymi dny moczanowej (artropatia dnawa, zmiany w układzie moczowym - kamica moczowa, stany zapalne, guzki dny moczanowej), niezależnie od aktualnej wartości kwasu moczowego w surowicy krwi.

Czy § 38 pkt 1 i 2.Zgodnie z tymi punktami kwalifikowane muszą być choroby takie jak: RZS, toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjögrena. Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji reumatologicznej lub obserwacji szpitalnej.

W § 40 ust. 1.Zgodnie z tym punktem choroby takie należy kwalifikować w następujący sposób: łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera, zapalenie stawów związane z enteropatiami, choroba zwyrodnieniowa stawów związana z urazami kostek dłoni i stóp oraz zapalenie stawów związane z różnymi postaciami trądziku skórnego. Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji reumatologicznej. W przypadku zajęcia skóry kwalifikacja do certyfikacji wymaga konsultacji dermatologicznej.

Sekcja X - Układ krążenia
12345678
461Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności krążenia (NYHA I)NANNA
2Choroba mięśnia sercowego w okresie wydolności krążenia (NYHA II)NBNNPNE
3Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności krążenia (NYHA III i IV)NCNNC
4Choroba niedokrwienna serca jest stabilnaNBNNB
5niestabilna choroba niedokrwienna sercaNCNNC
6Zaburzenia rytmu serca, przewodzenia i automatyzmu – łagodneNBNNB
7Zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia i automatyzmu – poważneNCNNC
8Nieskorygowane lub niedoskorygowane wady wrodzone serca i dużych naczyńNPNENNPNE
9Wrodzone wady serca i dużych naczyń całkowicie skorygowaneZ/NANZ/NA
10Wady zastawek serca i dużych naczyń - łagodneNPNENNPNE
11Zastawkowe wady serca i wielkich naczyń - zaawansowaneNCNNC
12Zespół wypadania zastawki mitralnejNANNA
13Choroby wsierdziaNPNENNPNE
14PerikarderkrankungenNPNENNPNE
15omdlenia i utrata przytomnościNPNENNPNE
16Inne choroby serca i objawy chorób sercaNPNENNPNE
471Wysokie ciśnienie krwi - łagodne i umiarkowaneNPNENNPNE
2Nadciśnienie - ciężkie i bardzo ciężkieNCNNC
3Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, które nie wpływają na wydajność systemuZANZA
4Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych upośledzają funkcjonowanie układu od łagodnego do znacznegoNCNNC
5Choroby żył znacznie upośledzające wydolność układu (przewlekła niewydolność żylna)NCNNC
6Inne choroby naczyniowe upośledzają działanie systemuNPNENNPNE
7Przewlekła terapia przeciwzakrzepowa, zespół zakrzepowy, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyńNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

W § 46 pkt 1-3.Obejmuje kardiomiopatię i osoby z niedawnym ostrym zapaleniem mięśnia sercowego (mniej niż 12 miesięcy przed badaniem).

Pakiet 3.Kwalifikacja do certyfikacji opiera się na obecności obiektywnych dowodów na dysfunkcję serca związaną z niewydolnością serca II, III lub IV klasy NYHA. Potwierdzenie badaniami uzupełniającymi (echokardiografia).

Pakiet 4.Diagnozę stawia się na podstawie oceny objawów choroby i pełnej diagnozy.

Pakiet 5.Do grupy podwyższonego ryzyka należą osoby z dusznicą bolesną, która znacznie ogranicza lub uniemożliwia zwykłą aktywność fizyczną – klasa III lub IV według CCS (Canadian Cardiovascular Society), występują również istotne zmiany w badaniach dodatkowych: dodatni wynik próby wysiłkowej EKG przy ograniczonym wysiłku fizycznym tolerancji lub w badaniu echokardiograficznym - objawy upośledzonej funkcji lewej komory z frakcją wyrzutową poniżej 40%, w badaniach wysiłkowych (echokardiografia lub scyntygrafia) - zaburzenia kurczliwości lub ubytki perfuzji mięśnia sercowego i rozstrzeni lewej komory, w RTG klatki piersiowej powiększona sylwetka i cechy serca zastoju stwierdzono w arteriografii wieńcowej na obecność choroby wielonaczyniowej.

Osoby z ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa) powinny być oceniane zgodnie z aktualnym stanem choroby wieńcowej. Osoby po zabiegach rewaskularyzacyjnych (PCI, CABG) oceniane są pod kątem aktualnego stanu choroby wieńcowej oraz ewentualnej potrzeby przewlekłego stosowania leków przeciwzakrzepowych.

Pakiet 6.Jej zdaniem choroby bezobjawowe nie powinny powodować zaburzeń hemodynamicznych, upośledzać sprawności fizycznej, nie stwarzać potencjalnego ryzyka, nie wymagać leczenia - po wykluczeniu chorób serca za pomocą badań pomocniczych (echokardiografia i próba wysiłkowa EKG). Wcześniejsze arytmie kwalifikują się w tym momencie.

Kilka dodatkowych skurczów nadkomorowych, kilka dodatkowych skurczów komorowych, blok przedsionkowo-komorowy I stopnia z wąskimi zespołami komorowymi, izolowane bloki jednowiązkowe, izolowany niecałkowity blok prawej odnogi pęczka Hisa, bradykardię lub łagodny tachykardię u młodych ludzi można traktować jako warianty normy.

Pakiet 7.Diagnostyka osób po elektroterapii (kardiowersja, defibrylacja, ablacja ogniska arytmii, wszczepienie stymulatora serca lub kardiowertera-stymulatora) odbywa się w zależności od aktualnego stanu choroby, decydujący jest stopień korekcji zaburzeń. W przypadku osób z wszczepionymi rozrusznikami serca brane jest pod uwagę możliwe ryzyko urazu.

Nawracające zaburzenia objawowe, które powodują istotne objawy hemodynamiczne, wymagają leczenia, są potencjalnie niebezpieczne i upośledzają wydolność wysiłkową.

Pakiet 8 i 9.Kwalifikacja certyfikacyjna uwzględnia aktualny stan wydajności obwodu.

Pakiet 10.Bezobjawowy, nie powoduje istotnych zaburzeń hemodynamicznych, nie wpływa na wydolność fizyczną.

Pakiet 11.Objawowe, powodujące istotne zmiany hemodynamiczne, z powikłaniami wpływającymi na wydolność wysiłkową. Osoby poddawane zabiegom chirurgicznym (wymiana zastawek, zastawek) oraz innym zabiegom naprawczym powinny być kwalifikowane w zależności od aktualnego stanu hemodynamicznego oraz stosowanego leczenia przeciwzakrzepowego.

Pakiet 12.Bezobjawowe wypadanie płatka zastawki mitralnej, bez zaburzeń rytmu, bez powikłań i bez niedomykalności mitralnej lub tylko ze śladami niedomykalności nie jest uważane za dysfunkcję zastawki. Dysfunkcję zastawki z wypadaniem płatków należy kwalifikować zgodnie z punktem 10.

Pakiet 13.Dotyczy to również stanów po niedawno przebytym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia u osób z dużym ryzykiem nawrotu choroby oraz okresu profilaktyki wtórnej gorączki reumatycznej.

Pakiet 14.Dotyczy to również osób, które w ostatnim czasie przebyły ostre stany zapalne, zwłaszcza tych z dużym ryzykiem nawrotu.

Pakiet 15.Zgodnie z tym punktem należy kwalifikować zaburzenia pochodzenia sercowo-naczyniowego.

Pakiet 16.„Serca sportowca” nie uważa się za chorobę, diagnozuje się je po wykluczeniu choroby serca przez kardiologa.

W artykule 47 ust.Podczas diagnozowania nadciśnienia tętniczego u kandydatów z dobrymi wynikami należy wziąć pod uwagę pomiary ambulatoryjne wykonywane przez pracowników służby zdrowia oraz inne badania, np. 24-godzinne pomiary ciśnienia metodą Holtera, wyniki echokardiogramu.

Pakiet 2.Dotyczy osób z ciężkim i opornym nadciśnieniem tętniczym utrzymującym się pomimo intensywnego i kompleksowego leczenia, ze współistniejącymi chorobami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, udar niedokrwienny, wylew krwi do mózgu, przemijające napady niedokrwienia mózgu), uszkodzeniem nerek (niewydolność, białkomocz, nefropatia cukrzycowa) . ), choroba tętnic obwodowych, zaawansowana retinopatia (stadium III i IV po K-W). Długotrwałą cukrzycę należy również traktować jako czynnik obciążający i wykonać badanie echokardiograficzne.

Pakiet 4.Kwalifikacja do certyfikacji opiera się na konsultacji z chirurgiem naczyniowym lub angiologiem; Ocena stanu po operacji otwartej lub wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji.

Pakiet 5.Pod tą pozycją mieszczą się choroby układu żylnego, w tym zakrzepowe zapalenie żył, zespoły pozakrzepowe i zakrzepica żył głębokich.

Sekcja XI - Układ pokarmowy
12345678
481Organiczne i czynnościowe choroby przełyku nie upośledzające funkcji układu (np. zwężenia, uchyłki)ZAZ/NZA
2Organiczne choroby przełyku upośledzające funkcjonowanie organizmu (zwężenia, uchyłki, owrzodzenia, choroba refluksowa przełyku)NPNENNPNE
491Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub jelit z upośledzoną wydajnością układuNBNNB
2Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy bez wpływu na wydajność systemuZ/NA/BZ/NZ/NA/B
3Liczne nawracające wrzody żołądka lub dwunastnicy z utratą masy ciała lub wrzody powikłane krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowegoNPNENNPNE
4Stan po częściowej resekcji żołądka z powodu wrzodu lub innych przyczyn bez wpływu na wydajność systemuNA/BNNA/B
5Stan po częściowej resekcji żołądka z powodu wrzodu lub innych przyczyn, z obniżoną wydajnością układu lub całkowitym brakiem żołądka po operacjiNCNNC
6Stan po operacjach jelit (np. resekcje) bez zaburzeń pracy układu (niedrożność końcowa)Z/NA/BNZ/NA
7Stan po operacjach jelit (np. resekcjach) z zaburzeniami pracy układuNPNENNPNE
8Choroby czynnościowe układu pokarmowegoNA/BNNA/B
9Organiczne zmiany w jelitach, które nieznacznie wpływają na wydajność systemuNBNNB
10Organiczne zmiany w jelitach znacznie pogarszają wydajność systemuNCNNC
11Zewnętrzne przetoki jelitowe upośledzają wydajność systemuNCNNC
12Upośledzone wchłanianie jelitoweNABCNNABC
501Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych, wpływające na działanie układuNPNENNPNE
2kamica żółciowa lub inne choroby dróg żółciowychNA/BNNA/B
3Stan po usunięciu pęcherzyka żółciowegoZ/NABCZ/NZ/NABC
4Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, C i inne typy, które nie wpływają na wydajność systemuNBNNB
5Przewlekłe zapalenie wątroby, które wpływa na wydajność organizmuNCNNC
6Przewlekłe choroby wątroby w wyniku innych chorób upośledzających wydolność ustroju (bąblowica wątroby, sarkoidoza, choroby spichrzeniowe, gruźlica wątroby)NCNNC
7marskośćNCNNC
8Nieaktywny nosiciel HBs Ag+, HCV, HIVNPNENNPNE
9Rekonwalescencja zapalenie wątroby bez uszkodzenia wątrobyZA/BZZB
10Pourazowe uszkodzenia wątroby w okresie występówZ/NA/BNZ/NA/B
511Przewlekłe choroby trzustkiNPNENNPNE
521Przepukliny w jamie brzusznejNPNENNPNE
2Pooperacyjne lub nawracające przepukliny w bliźnieNPNENNPNE
531Szczeliny i przetoki odbytnicy lub okolic odbytu oraz inne schorzenia odbytuNABCNNPNE
2Hemoroidy z owrzodzeniamiNABCNNABC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

W § 48 ust. 1 kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Macha § 49 pkt. 2 i 3.Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy powinno opierać się na badaniu endoskopowym i badaniu na obecność H. pylori w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Pozycja 2 Kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Pakiet 7.Osoby z nawracającymi biegunkami trudnymi do odpowiedzi na leczenie farmakologiczne lub objawami zespołu złego wchłaniania.

Pakiet 8.Po tym punkcie musisz się zakwalifikować:

1) choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy:

a) dyspepsja czynnościowa,

b) zaburzenia erupcji,

c) nudności i wymioty,

d) zespół przeżuwania u dorosłych;

2) czynnościowe choroby jelit:

a) zespół Reizdarma (IBS),

(Video) JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI KOMISJI LEKARSKIEJ PODCZAS NABORU DO PSP, SGSP ORAZ ASPIRANTKI?

b) czynnościowe wzdęcia,

c) zaparcia czynnościowe,

d) nieokreślone awarie;

3) zespół funkcjonalnego bólu brzucha (FAPS);

4) choroby czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego;

5) choroby czynnościowe odbytu i odbytnicy.

Pakiet 9 i 10.Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i inne choroby zapalne jelit muszą być kwalifikowane zgodnie z tymi punktami.

Pakiet 12.Zaburzone wchłanianie węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów, witamin i jonów należy sklasyfikować według tego punktu, np. celiakia, choroba Dühringa, choroba Whipple'a.

Ad art. 50 ust. 2.Rozpoznanie należy potwierdzić cholecystografią lub cholangiografią lub ultrasonografią.

Pakiet 3.W związku z tym stany po operacjach pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych należy klasyfikować w zależności od tego, jak bardzo uporczywe objawy ograniczają wydolność układu.

Pozycja 3 Kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych.

Pakiet 4-6.Rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby musi być potwierdzone konsultacją specjalistyczną. Należy stwierdzić niedokrwistość, żółtaczkę.

Pakiet 8.Dotyczy nieaktywnych nosicieli HBs dodatnich, HBV-DNA ujemnych, ALT-N. HCV RNA ujemny, ALT-N.

Pakiet 9.W związku z tym wirusowe zapalenie wątroby po leczeniu immunosupresyjnym wymaga kwalifikacji.

W art. 51 ust. 1.Rozpoznanie należy potwierdzić badaniami: USG jamy brzusznej, enzymami trzustkowymi, krzywą glukozową.

Sekcja XII - Choroby układu kostno-stawowego
12345678
541Skrzywienia i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, które nie wpływają na działanie systemuZ/NAZ/NZ/NA
2Skrzywienia i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, które upośledzają działanie układuNPNENNPNE
551Choroby Zwyrodnieniowe KręgosłupaNPNEZ/NNPNE
2Inne zaburzenia kręgosłupa, które wpływają na wydajność systemuNPNEZ/NNPNE
561Choroby zwyrodnieniowe stawów, które nieznacznie upośledzają wydajność systemuNA/BNNA/B
2Choroby zwyrodnieniowe stawów znacznie upośledzające wydolność organizmuNPNENNPNE
571Choroby zapalne stawów obwodowych, w niewielkim stopniu upośledzające wydolność organizmuNA/BNNA/B
2Choroby zapalne stawów obwodowych, które znacznie upośledzają wydolność organizmuNPNENNPNE
581Pourazowe uszkodzenia stawów obwodowych i kręgosłupa, które upośledzają wydajność systemuNPNENNPNE
591Choroby tkanek miękkich wpływające na wydolność organizmuNPNENNPNE
601Osteoporoza bez złamania patologicznegoNBNNB
2Osteoporoza ze złamaniem patologicznymNCNNC
611Inne choroby kości i chrząstkiNABCZ/NNABC
621Deformacje kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i pozapalnych) bez wpływu na wydolność układuZ/NA/BZ/NZ/NA/B
2Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, złamane i zapalne), które upośledzają funkcjonowanie układuNPNENNPNE
631brak kończyny górnejNCNNC
2Brak dolnego linkuNCNNC
3Skrócenie kończyny dolnej o więcej niż 2 cm przy ograniczonej ruchomościNCNNC
641zwykłe skręcanieNPNENNPNE
2Stan po zwykłej operacji zwichnięciaNABCNNABC
651Plano lub pes cavus bez pogorszenia sprawności fizycznejZAZZA
2Płaska, koślawa lub wysklepiona stopa, która umiarkowanie wpływa na wydajność systemuZ/NA/BNNA/B
3Stopa końsko-szpotawa, stopa końsko-szpotawa, kość piętowa i inne, które znacząco lub poważnie wpływają na wydajność systemuNCNNC
661Przewlekła niewydolność żylna bez upośledzenia wydolności organizmu wg skali CEAP-C1-C2Z/NANZ/NA
2Przewlekła niewydolność żylna ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniami według skali CEAP C3-C6NPNENNPNE
671brak palcówNPNENNPNE
681Brak palców łatwo wpływa na chwytNPNENNPNE
2Brak palców wpływa na przyczepnośćNCNNC
3Częściowo brak palców u stóp bez wpływu na przyczepnośćZ/NAZ/NZ/NA
4Częściowo brakujące palce z upośledzeniami

uzyskiwać

NPNENNPNE
5Ograniczenie ruchów palców lub ich przykurcze bez wpływu na chwytZ/NAZ/NZ/NA
6Ograniczenie ruchów palców lub ich przykurcz z upośledzonym chwytemNPNENNPNE
7Zrośnięcie palców lub palców nadliczbowych bez upośledzenia chwytuZ/NABCNZ/NABC
8Fuzja palców lub nadliczbowe palce z upośledzoną przyczepnościąNPNENNC
691kręcz szyiNPNENNPNE
2Deformacje lub wady klatki piersiowej, które wpływają na wydajność systemuNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Macha § 55Kwalifikacja do certyfikacji opiera się na objawach klinicznych, stopniu uszkodzenia ciała i jego funkcji. Rozpoznanie musi być oparte na dokumentacji szpitalnej lub poradni specjalistycznej. Diagnostyka obrazowa pełni funkcję pomocniczą.

Pakiet 2.Kwalifikacje w tym momencie obejmują: spondylozę pourazową, zespół wąskiego kanału kręgowego i chorobę Forestiera.

Punkty 1 i 2, kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych. Konieczna konsultacja ortopedyczna.

W artykule 58 § 1.Uszkodzenia więzadeł stawowych, np. w kolanie, leczone operacyjnie z dobrym skutkiem.

Macha § 59.Zgodnie z tym paragrafem należy kwalifikować entezopatie, choroby kaletki, stany po urazach narządu ruchu.

Macha § 61W tym paragrafie klasyfikowane są: zapalenie kości i szpiku, martwica kości (np. choroba Perthesa), choroba Pageta, osteochondroza stawu barkowego i miednicy, młodzieńcza osteochondroza, osteomalacja i inne zaburzenia mineralizacji kości.

Numer 1 i § 62 numer 1 kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych. Konieczna konsultacja ortopedyczna.

W § 66 ust. 2.Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji chirurgicznej.

W § 68 nr 3 i 5 kolumna 6.Policjantów ubiegających się o służbę świadczoną bezpośrednio w fizycznym obszarze zwalczania terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o służbę w Pionie Bezpieczeństwa Operacyjnego należy oznaczyć jako niezdolnych, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących tę służbę jako niezdolnych lub zdolnych. Konieczna konsultacja ortopedyczna.

Dział XIII - Choroby wewnętrznego układu wydzielniczego
12345678
701Choroby tarczycy bez zmian funkcji gruczołu, z wolem lub bez, które nie wpływają na funkcjonowanie ustrojuZANZA
2Zaburzenia tarczycy ze zmienioną funkcją gruczołów z wolem lub bez wola, które upośledzają wydajność układuNABCNNABC
3Eutyreoza wymagająca ciągłej wymianyNA/BNNA/B
4Morbus BasedowNPNENNPNE
711Choroby przysadki mózgowejNPNENNPNE
2zaburzenia nadnerczyNPNENNPNE
3Choroby przytarczycNPNENNPNE
4Cukrzyca typu I (zależna od insuliny)NPNENNPNE
5Cukrzyca typu II i inne formy cukrzycyNPNENNPNE
6Zaburzenia gospodarki węglowodanowej niewymagające stosowania leków przeciwcukrzycowychNA/BNNA/B
7Zaburzenia wielogruczołowe, które nieznacznie upośledzają wydajność systemuNBNNB
8Dysfunkcja wielogruczołowa wpływająca na wydajność systemuNCNNC
9choroby grasicyNCNNC
10Dysfunkcja jajników (stan po chirurgicznym usunięciu jajnika(ów))Z/NANZ/NA
11Dysfunkcja jądra (stan po chirurgicznym usunięciu jądra (jąder))Z/NANZ/NA
721Choroby metaboliczne, porfirię, fenyloketonurię, choroby spichrzenioweNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

W artykule 70 § 1.W związku z tym kwalifikować należy powiększenie tarczycy, które nie upośledza przepływu powietrza w drogach oddechowych podczas wysiłku fizycznego i nie powoduje objawów ucisku na sąsiednie narządy (przełyk, tchawicę).

Pakiet 2.Badanie palpacyjne powiększenia tarczycy lub wola zamostkowego wpływającego na przepływ powietrza w drogach oddechowych (zaburzenia wentylacji, stridor, zaburzenia ruchomości strun głosowych) w spoczynku lub po wysiłku lub zdjęcie RTG klatki piersiowej wykazujące objawy ucisku sąsiednich narządów.

Punkty 2 i 3.Wszystkie formy nadczynności tarczycy muszą być kwalifikowane zgodnie z tymi punktami, z wyjątkiem choroby Gravesa-Basedowa w okresie remisji i wyrównawczej niedoczynności tarczycy, wrodzonego zespołu niedoboru jodu, subklinicznej niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu, wola nietoksycznego, zapalenia tarczycy, stanu po operacji usunięcia tarczycy gruczoł.

Pakiet 4.Kwalifikowalność do certyfikacji musi opierać się na dokumentacji leczenia ze szpitali lub poradni specjalistycznych.

Macha § 71.Zaburzenia hormonalne wpływające na gruczoły płciowe należy kwalifikować na podstawie oceny endokrynologa lub ginekologa.

Sekcja XIV - Układ nerwowy
12345678
731Zespoły bólowe nerwu korzeniowego, nerwu korzeniowego, splotów nerwowych, nerwoból jednego lub mnogich nerwów z rzadkimi i okresowymi zaostrzeniamiNA/BNNA/B
2Zespoły bólowe nerwu korzeniowego, nerwu korzeniowego, splotów nerwowych, neuralgia pojedynczego lub mnogiego nerwu z częstymi zaostrzeniami i objawamiNPNENNPNE
3Trwałe konsekwencje choroby lub urazu nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi i troficznymi, które upośledzają działanie układuNPNENNPNE
741Następstwa chorób organicznych lub uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego bez wyraźnych zaburzeń mózgowo-rdzeniowych lub z niewielkimi zmianami nie upośledzającymi sprawności układu ze względu na jego lokalizację lub mechanizmy kompensacyjneNA/BNNA/B
2Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi upośledzającymi funkcjonowanie układuNCNNC
3Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowegoNCNNC
4Historia spontanicznego krwotoku podpajęczynówkowego (brak śladów urazu, tętniaka lub nadciśnienia)NPNENNPNE
751Zaburzenia mięśni, które nie wpływają na wydajność organizmuZ/NANZ/NA
2Zaburzenia mięśniowe, które w niewielkim stopniu upośledzają wydolność organizmuNBNNB
3Zaburzenia mięśni, które upośledzają wydajność organizmuNCNNC
761Napadowe zaburzenia świadomości o nieznanej etiologii, migrena i inne bóle głowy bez organicznych zmian w układzie nerwowymNPNENNPNE
2PadaczkaNCNNC
771Odchylenia w badaniu neurologicznym wymagające dodatkowej obserwacji i diagnostyki (oczopląs)NABCNNABC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Macha § 73Rozpoznanie zapalenia nerwu i zespołów bólowych korzeni powinno opierać się na dokumentacji leczenia ze szpitali lub poradni specjalistycznych. Kwalifikacja do certyfikacji zależy od stopnia, w jakim porażenie (niedowład), zaburzenia czucia i zaburzenia troficzne – ze względu na ich lokalizację, zasięg i mechanizmy kompensacyjne – upośledzają działanie systemu. Kwalifikacja do certyfikacji musi opierać się na obrazie klinicznym oraz stopniu zaangażowania organizmu i jego funkcji. Diagnostyka obrazowa pełni funkcję pomocniczą i nie jest podstawą do podejmowania decyzji (głównie MRI).

Pakiety 1-3.Kwalifikowalność do certyfikacji musi opierać się na dokumentacji leczenia ze szpitali lub klinik neurologicznych.

Czy § 74 pkt 1 i 4.Kwalifikacja do certyfikacji musi opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub poradni specjalistycznej (neurologicznej lub psychiatrycznej). Jeżeli w badaniach obrazowych nie stwierdza się patologii, aw badaniu neurologicznym i opinii psychologicznej nie stwierdza się następstw klinicznych, nie można wykluczyć konsultacji z ograniczeniami. Zgodnie z tym paragrafem przypadki wycięcia tętniaka należy kwalifikować, gdy w opinii neurologa i psychiatry stan neurologiczny nie odbiega od normy.

Pakiety 1-3.Kandydatów z gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w wywiadzie należy poddać ocenie co najmniej 5 lat po zakończeniu leczenia. W zależności od ciężkości zespołu neurologicznego encefalopatię należy sklasyfikować według punktu 2 lub 3.

Pakiet 3.Stwardnienie rozsiane musi kwalifikować się po tym punkcie (stwardnienie rozsiane).

Macha § 75.Zgodnie z tym paragrafem należy kwalifikować choroby układu mięśniowego, takie jak: B. postępujący zanik mięśni, choroba Thomsena.

Macha § 76. Kwalifikowalność do certyfikacji musi opierać się na dokumentacji leczenia ze szpitali lub poradni specjalistycznych.

Sekcja XV — Stan umysłu
12345678
781Zaburzenia nerwicowe, które nieznacznie upośledzają zdolności adaptacyjneNANNA
2Zaburzenia nerwicowe, które upośledzają lub znacznie upośledzają zdolności adaptacyjne i obiecują poprawęNBNNB
3Zaburzenia nerwicowe znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne – trwaleNCNNC
791krótkoterminowa reakcja adaptacyjnaNA/BNNA/B
2rozszerzona odpowiedź adaptacyjnaNCNNC
3Zespół stresu pourazowego lub te, które obiecują poprawęNA/BNNA/B
4Uporczywe zaburzenie stresu pourazowego (w tym trwałe zmiany osobowości)NCNNC
801Zaburzenia osobowości, które upośledzają zdolności adaptacyjneNCNNC
811przebyta psychoza reaktywnaNPNENNPNE
2endogenne zaburzenia psychotyczneNCNNC
821Poniżej przeciętnej zdolności umysłowejNCNNC
831Szkodliwe używanie alkoholu lub zespół uzależnienia od alkoholu podczas kontrolowanej abstynencjiNPNENNPNE
2Zespół uzależnienia od alkoholu bez rokowania abstynencyjnegoNCNNC
3Szkodliwe używanie lub uzależnienie od substancji psychoaktywnychNCNNC
841Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego, łagodne upośledzenie zdolności adaptacyjnychNBNNB
2Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego, które wpływają na zdolność adaptacyjnąNCNNC
851Inne zaburzenia psychiczne, które wpływają na zdolność adaptacjiNPNENNPNE
2Inne zaburzenia psychiczne, które znacznie upośledzają zdolności adaptacyjneNCNNC

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Macha § 78Przewlekłe psychogenne zaburzenia somatyczne, zwane „nerwicami organicznymi”, na ogół należą do obszaru odpowiednich dyscyplin medycznych, np. Osoby z przewlekłymi nerwicami organicznymi, zwłaszcza objawami ze strony układu sercowo-naczyniowego lub pokarmowego, które powodują jedynie niewielki dyskomfort bez wpływu na stan ogólny, muszą być leczone sklasyfikowany jako sprawny. W przypadku objawów o nasileniu umiarkowanym lub nawracających, np. np. napadowy tachykardia, napadowa zapaść, omdlenie, ból przypominający dusznicę bolesną, skurcz serca, uporczywe wymioty, przewlekła dyskineza dróg żółciowych, osobę należy ogólnie zakwalifikować jako ograniczoną. Osoby te muszą być indywidualnie wykwalifikowane zgodnie ze stopniem, w jakim działanie systemu jest zagrożone, w tym z uwzględnieniem opinii specjalistów.

Przez zaburzenia nerwicowe należy rozumieć psychogenne zespoły zaburzeń psychicznych, w których można znaleźć następujące cechy:

1) uraz psychiczny jako czynnik wyzwalający;

2) brak objawów uszkodzenia tkanek organicznych, głównie ośrodkowego układu nerwowego;

(Video) Webinarium Wysiąść z transportu byle jakiego - rzecz o ewakuacji - 18.02.2021 r.

3) zaburzenia psychiczne sklasyfikowane jako zmiany ilościowe, a nie jakościowe, z niezmienioną osobowością;

4) zaburzenia dotykające głównie życia emocjonalnego; zaburzenia te (lęk, depresja, dysforia) wydają się być objawami pierwotnymi;

5) utrzymujące się lub nawet nasilone poczucie choroby;

6) zasadniczo odwracalne zmiany psychiczne i fizyczne, bezbłędne zejście;

7) przewlekły przebieg, skłonność do nawrotów;

8) obraz kliniczny zwykle odpowiada jednemu ze znanych zespołów nerwicowych: neurastenii, histerii, nerwicy lękowej, nerwicy natręctw, nerwicy z przewagą objawów hipochondrycznych, depresji nerwicowej lub innych.

Rozpoznanie nerwicy określa obecność wszystkich powyższych cech. Nerwice, które łagodnie lub umiarkowanie wpływają na działanie układu, muszą być leczone. Przewlekłą nerwicę, wpływającą na sprawność ustroju, rozpoznaje się, gdy jej objawy uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych.

Pakiet 3.Należy go ocenić po 12 miesiącach nieskutecznego leczenia.

Macha § 79reakcja sytuacyjna:

1) ostre zaburzenia niepsychotyczne, najczęściej w postaci np. napadów histerii, fug, samookaleczeń, zaburzeń wegetatywnych;

2) występują pod wpływem trudnych sytuacji;

3) występują u osób zdrowych psychicznie lub z zaburzeniami charakteru.

Pakiet 1.Dotyka osoby, u których reakcje nieprzystosowania trwają do 30 dni.

Pakiet 2.Dotyczy przypadków, w których leczenie i ewentualne niedostosowanie trwają dłużej niż 30 dni.

Macha § 81.Diagnozę stawia się na podstawie wywiadu z poradni psychiatrycznej lub poradni psychiatrycznej.

Macha § 82.Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe, oligofrenia) to stan charakteryzujący się:

1) sprawność intelektualna wyraźnie poniżej średniej (I.I) wg skali Wechslera poniżej 70;

2) zaburzenia dojrzewania, zdolności uczenia się i przystosowania społecznego.

Ocena sprawności intelektualnej powinna być przeprowadzona przy udziale psychologa i psychiatry.

Macha § 83Zespół uzależnienia od alkoholu (i innych substancji toksycznych) należy rozumieć jako stan charakteryzujący się:

1) nieodparty wewnętrzny przymus ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu (stosowanie środków odurzających);

2) pojawienie się objawów odstawiennych po zaprzestaniu picia (zażyciu leku);

3) zmieniona reakcja na alkohol (utrata kontroli nad piciem, zmiana jego tolerancji, zaniki pamięci i inne), stałe zwiększanie dawki leku;

4) postępujący przebieg, prowadzący do nieodwracalnych konsekwencji psychicznych i fizycznych.

Diagnozę stawia się na podstawie dokumentacji medycznej z poradni alkoholowej lub psychiatrycznej. W razie wątpliwości należy przeprowadzić specjalistyczne badania lekarskie.

Pakiet 1.Wyrok to rok. Proces ten wymaga długotrwałego leczenia i terapii, świadomości choroby i chęci pacjenta do podjęcia leczenia. Konieczne jest utrzymanie udziału w programach uzależnień na podstawie dokumentacji medycznej. Kontrola skuteczności leczenia lub terapii – przegląd komisyjny za rok.

Pakiet 3.W tym sensie kwalifikowane muszą być osoby z objawami psychodegradacji i zmianami somatycznymi typowymi dla przewlekłego zatrucia.

Mach § 84.Odnosi się do:

1) zaburzenia nerwicowe (mózg, zespoły rzekomonerwicowe) lub zaburzenia osobowości (charakteropatia, encefalopatia z zaburzeniami charakteru);

2) zaburzenia spowodowane chorobą, urazem lub infekcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN);

3) przypadków, w których badanie neurologiczne, EEG, badania psychologiczne, radiografia czaszki, tomografia komputerowa i inne wskazują na organiczne uszkodzenie OUN lub gdy zachodzi poważne podejrzenie takiego uszkodzenia, uzasadnione przebiegiem choroby, urazu lub zakażenia.

Macha § 84Nie obejmuje skutków uszkodzeń OUN, które pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju. Zaświadczenia muszą być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy po ustąpieniu objawów ostrej choroby lub fazy urazu.

Pakiet 1.Są to zespoły pourazowe i inne o przeważnie subiektywnej symptomatologii, bez somatycznych cech upośledzonej sprawności układu i stanów, w których skutki uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są częściowo wyrównane.

Wykonaj § 84 i 85.Uprawnienia do certyfikacji muszą opierać się na dokumentacji medycznej ze specjalistycznego leczenia szpitalnego lub klinik psychiatrycznych.

Dział XVI - Choroby układu moczowo-płciowego
12345678
861Wady rozwojowe nerek lub ruchoma nerka - bez wpływu na wydajność systemuZANZA
2Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma - upośledzona wydolność układuNPNENNPNE
3Kamica moczowa z okresowym wydalaniem złogówZ/NABCZ/NZ/NABC
4kłębuszkowe nefrytuNPNENNPNE
5Krwiomocz i białkomocz o nieustalonej etiologiiNPNENNPNE
6przewlekłą chorobę nerekNPNENNPNE
7Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki bez wpływu na pozostałą nerkęNANNA
8Wrodzony lub pooperacyjny brak nerki z upośledzoną funkcją pozostałej nerkiNPNENNPNE
9torbiele nerekZ/NABCZ/NZ/NABC
871niemożność utrzymania moczuNCNNC
2przewlekłe zapalenie pęcherzaNABCNNABC
3Przewlekłe choroby organiczne pęcherza moczowego upośledzające wydolność układuNCNNC
4przetoki pęcherzaNCNNC
881Wady wrodzone i nabyte cewki moczowej, prącia, jąderZ/NAZ/NZ/NA
891Choroby męskich narządów płciowych, które wpływają na wydajność systemuNCNNC
901Wrodzone zmiany anatomiczne narządu rodnego i nabyte (w tym stany pooperacyjne), nieznacznie wpływające na wydolność układuZ/NPNEZ/NZ/NPNE
2Wrodzone i nabyte zmiany anatomiczne narządu rodnego (w tym stany pooperacyjne – endometrium), istotnie wpływające na wydolność narząduNCNNC
911Przewlekłe zapalenie, infekcja i brak infekcji narządu rodnego, które upośledzają wydajność systemuNPNENNPNE
921Stan po histerektomii nadpochwowej i całkowitej z przyczyn innych niż nowotwory złośliweZ/NABCZ/NZ/NABC
931Stan po całkowitej histerektomii z powodu nowotworu złośliwegoNPNENNPNE
941ciążaKomisji Lekarskiej o wstrzymanie się od oceny

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Do art. 86 ust. 9.Kwalifikacja do kwalifikacji zależy od wielkości torbieli, ich liczby oraz upośledzonej funkcji wydzielniczej nerki.

Sekcja 93 ust. 1. Kwalifikacja do certyfikacji wymaga konsultacji onkologicznej.

Sekcja XVII - Choroby zakaźne i pasożytnicze
12345678
951Choroby zakaźne układu pokarmowegoNA/BNNA/B
961gruźlica płucNPNENNPNE
2Stan po gruźlicy płucNABCNNABC
3Zapalenie płuc CaseyaNCNNC
4Rozsiana (prosówkowa) gruźlicaNCNNC
5Pozapłucne formy gruźlicy (gruźlica opłucnej, gruźlica i inne)NPNENNPNE
971Mykobakterioza (niegruźlicze zakażenie prątkami)NPNENNPNE
981choroby odzwierzęceNABCNNABC
991choroby przenoszone drogą płciowąNABCNNABC
1001Inne choroby wywoływane przez krętkiNABCNNABC
1011Choroby wywołane przez chlamydieNABCNNABC
1021Choroby wirusowe: infekcja ośrodkowego układu nerwowegoNPNENNPNE
2Inne infekcje wirusoweNABCNNABC
1031Zakażenie wirusem HIVNPNENNPNE
2Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)NPNENNPNE
1041HautmykonenZ/NA/BNZ/NA/B
2Inne infekcje grzybiczeZ/NA/BNZ/NA/B
1051robakiNA/BNNA/B
1061Choroby wywołane przez pierwotniakiNABCNNABC
1071choroby tropikalneNABCNNABC
1081Inne zakażenia krwiopochodneNPNENNPNE
1091Borelioza z LymeNPNENNPNE

Szczegółowe wyjaśnienia i zalecenia dotyczące działania

Mach § 96.Certyfikacja musi nastąpić po minimum 12 miesiącach leczenia. Kwalifikacja certyfikacyjna wymaga konsultacji pulmonologicznej.

W § 98 ust. 1.Po tym momencie bruceloza, leptospiroza muszą się kwalifikować.

W artykule 99 § 1.Zgodnie z tym punktem należy kwalifikować kiłę wczesną, wrodzoną i późną.

Do sekcji 102 numer 1.Następnie należy zakwalifikować choroby przenoszone przez kleszcze i komary.

W sekcji 103 numer 1.Po tym punkcie należy dokonać kwalifikacji na podstawie poziomu limfocytów CD4 oraz stosunku limfocytów CD4 do limfocytów CD8.

Do § 105 nr 1.Zgodnie z tym punktem należy zakwalifikować tasiemca, bąblowicę, włośnicę.

W artykule 108 § 1.Zgodnie z tym punktem, choroby ptaków, wąglik i gorączka Q muszą się kwalifikować.

W artykule 109 § 1.Kwalifikacja do certyfikacji zależy od stopnia zaawansowania choroby i wymaga opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

(Video) spotkanie 18.02.2021

Sekcja XVIII - Rak
12345678
1101Łagodne nowotwory, które nie wpływają na wydajność systemuZAZ/NZ/NA
2Łagodne narośla, które powodują lub zniekształcają dysfunkcję narządów lub wpływają na ogólne funkcjonowanie organizmuNPNENNPNE
1111nowotwory złośliweNPNENNPNE
2Stan po usunięciu guzów złośliwych lub po leczeniu chemioterapią lub radioterapiąNPNENNPNE

Wykonaj § 110 i 111.Rozpoznanie nowotworów powinno uwzględniać obraz kliniczny, wyniki badań uzupełniających, konsultacje u specjalistów oraz badanie histopatologiczne, jeśli jest to konieczne i możliwe. Zdolność do pracy należy ocenić po 6 miesiącach od zakończenia terapii onkologicznej.

Videos

1. XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
(SejmikZachPom)
2. XLVII Sesja Rady Miasta Ruda Śląska 2021_04-22
(Rada Miasta Ruda Śląska)
3. XLV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego
(Powiat Pruszkowski)
4. XXVI Sesja Rady Gminy w Cmolasie
(Gmina Cmolas)
5. XXXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego
(Powiat Pruszkowski)
6. XXII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji | Szczecin (22 stycznia 2021 r.)
(SejmikZachPom)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 05/15/2023

Views: 5770

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.