Praca w Straży Granicznej - nabór, wymagania i obowiązki (+ wynagrodzenie) (2023)

W ostatnich latach rekrutacja do pracy w straży granicznej przyciąga coraz więcej chętnych.

PrzedstawicielInspektorzy graniczniTwierdzą, że wynika to głównie z sukcesu serii „Wataha”.

Wielu kandydatów twierdzi, że po obejrzeniu serialu o kapitanie Rebrowie i bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej poczuli się powołani do służby w Straży.

Czy w tej pracy naprawdę chodzi o pasjonującą walkę z nielegalnym przemytem imigrantów, alkoholu, a nawet materiałów radioaktywnych?

Z tego artykułu dowiesz się, czy warto.Zostaw wszystko, jedź w Bieszczadyi dołączPAKIETY.

Szukasz pracy i chcesz stworzyć CV i list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz profesjonalne szablony do wypełnienia, praktyczne porady i przykłady.Utwórz CV i list motywacyjny tutaj w 5 minut.

Oto opinia Gosi, jednej z użytkowniczek naszego asystenta:

Dzięki tak świetnemu CV i listowi motywacyjnemu bardzo szybko dostałam świetną pracę!

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej i gdzie szukać wolnych miejsc pracy?
 • Ile zarabia straż graniczna?
 • Jakie są zadania straży granicznej i czym zajmują się na co dzień?

1

Ochrona granic: rekrutacja, zasady i wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja do pracy w straży granicznej odbywa się według ściśle ustalonych zasad.

Nie musisz szukać ofert pracy m.in. B. szukaj na portalach z ofertami pracy, ale po prostu obserwujkalendarz rekrutacji.

Na przykład,W 2019 r. nabór do pracy w Straży Granicznej zaplanowano na luty, czerwiec i październik.

Tutaj znajdziesz informacje o aktualnie prowadzonych naborach do poszczególnych jednostek Straży Granicznej:

Tutaj znajdziesz skróconą listę wolnych stanowisk dla funkcjonariuszy straży granicznejTutaj.

Straż Graniczna - Rekrutacja. Jakie wymagania musisz spełnić?

Podstawowe warunki jakie musi spełniać kandydat na funkcjonariusza straży granicznej to:

 • niepodważalna opinia
 • niekaralności za przestępstwo karne lub skarbowe potwierdzonej zaświadczeniem
 • pełnego korzystania z praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie lub branżowe
 • sprawność fizyczna i psychiczna do służby
 • Gotowość do poddania się określonej dyscyplinie
 • Poufność zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Ochrony Informacji Niejawnych
 • regulowany pobór do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet i absolwentów szkół wyższych)
 • przejść postępowanie rekrutacyjne i przystąpić do egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Proces zatwierdzania ochrony granic dzieli się na dwa etapy.

Rekrutacja do Straży Granicznej – I stopień. Na czym polega?

(Video) Dzień z życia słuchacza szkolenia podstawowego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do służby.

Wniosek przesyłany jest do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. musi towarzyszyćkwestionariusz osobowy, dwie fotografie, kopię dowodu osobistego, kopię legitymacji wojskowej, dowód ukończenia studiów i stażu pracy oraz zaświadczenie o bezkarności (pełny wykaz dokumentówTutaj).

2. Konsultacja wstępna.

Komisja ocenia m.in.: autoekspresję, komunikatywność i elokwencję. Dowiesz się również o zainteresowaniach kandydata, wiedzy na temat straży granicznej oraz motywacji do pracy. Zastanawiasz się, jakie pytania możesz usłyszeć? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem:Pytania do wywiadu i najlepsze odpowiedzi (przykłady).

3. Weryfikacja Danych Kandydata.

Sprawdzenie dzienników, zapisów i plików pod kątem poprawności danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Testy psychologiczne.

Identyfikacja predyspozycji intelektualnych iosobowośćKandydat.

5. Badanie psychofizjologiczne.

Kandydat jest podłączony do wariografu i odpowiada na wiele pytań. Badacz wykorzystuje zmiany fizjologiczne w ciele, aby ocenić, czy mówi prawdę.

6. Procedury kontrolne.

Procedury związane z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową dotyczącą kandydata.

7. Określ możliwości fizyczne i psychiczne kandydata.

Decyzję podejmuje komisja lekarska.

Pozytywna ocena na poziomie I prowadzi do przyjęcia na drugi stopień rekrutacji do pracy w ochronie granic.

Więcej o wymaganiach dowiesz się w pierwszym etapie umowy.Tutaj.

Rekrutacja Straży Granicznej – Faza II Co to jest?

(Video) Patrol mobilny z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

1. Egzaminy pisemne.

Test z zakresu wiedzy ogólnej, znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego). Przykładowe egzaminy z poprzednich lat można znaleźć tutaj.Tutaj.

2. Test sprawnościowy.

Znajdziecie w nim zasady przystąpienia do testu sprawnościowego oraz tabele z normami sprawnościowymi.Tutaj. Pamiętaj, że aby wziąć udział w teście sprawności fizycznej musisz samodzielnie uzyskać „zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań”. Można go wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed egzaminem.Powinno to wynikać z raportu medycznego.że „nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej”.

3. Mowa końcowa.

Reasumując, aby mieć szansę na zatrudnienie w Straży Granicznej, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny w pierwszym etapie naboru, co najmniej 12 punktów w drugim etapie oraz uzyskanie zaświadczenia o sprawności fizycznej i psychicznej dla praca.

Więcej o wymaganiach dowiesz się w drugim etapie umowy.Tutaj.

Po pomyślnym ukończeniu poszczególnych stanowisk nowy oficer (praktykant) przechodzi 3,5 miesiąca szkolenia podstawowego, miesiąc praktyki kierowniczej i wreszcie 3,5 miesiąca szkolenia podoficerskiego.

Interesują Cię inne stanowiska w sektorze publicznym? Sprawdź nasz artykuł:Praca w sektorze publicznym: gdzie szukać ofert + 10 wskazówek, jak je zdobyć.

Czy chcesz teraz napisać CV?Skorzystaj z naszego asystenta, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do wypełnienia oraz praktyczne wskazówki.Utwórz CV tutaj w 5 minut.

Praca w Straży Granicznej - nabór, wymagania i obowiązki (+ wynagrodzenie) (1)

Generator CV

Zobacz inne szablony,Utwórz CV i pobierz dokument PDF tutaj.

2

(Video) ILE ZAROBISZ W STRAŻY GRANICZNEJ?

Ochrona granic — dochody. Jakiego wynagrodzenia możesz oczekiwać?

Ile zarabia Straż Graniczna?

Niestety, pomimo wymagającego procesu rekrutacji, zarobki w straży granicznej nie są zbyt dobre.

Podczas szkolenia przygotowawczegostażysta otrzymuje około 2000 zł netto, podczas gdy po rozpoczęciu służby możesz spodziewać się wynagrodzenia w granicach limitów2500 zł netto.

Według danych lokalizacyjnychWynagrodzenia.plod lutego 2018 r.,Przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wynosi 5165 zł brutto(oznacza to, że 50% funkcjonariuszy straży granicznej zarabia mniej, a 50% więcej).

25% najlepiej opłacanych strażników granicznych może liczyć na zarobki powyżej 5885 zł brutto.

Jednak do25% strażników zarabia mniej niż 3855 zł brutto.

W najbliższym czasie pensje w straży granicznej powinny wzrosnąć. Ponieważ?

W 2018 r. umundurowane związki negocjowały z MSWiA i administracjąDopłaty dla strażników w wysokości około 655 zł brutto miesięcznie.

Chcesz wynegocjować najwyższą możliwą pensję? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem:Rozmowa kwalifikacyjna: pytanie o zarobki. Jak wynegocjować wyższą pensję?

3

funkcje ochrony granic. Na czym polega praca straży granicznej?

Inspektorzy granicznijest organem ścigania zajmującym się ochroną granic państwowych na lądzie, morzu i częściowo w powietrzu, kontrolowaniem ruchu granicznego oraz zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnej migracji.

Formacja ta podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do ustawowych zadań straży granicznej należy:

 • Organizowanie i przeprowadzanie kontroli ruchu granicznego
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce
 • zwalczanie przestępczości związanej z nielegalną imigracją
 • Wydawanie zezwoleń na przekraczanie granic państwowych (w tym wiz)
 • zakładanie i utrzymywanie oznaczeń granic gruntów
 • Nadzór nad eksploatacją polskich stref morskich i przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących w tych strefach
 • Zapobieganie przemieszczaniu odpadów, szkodliwych chemikaliów oraz materiałów jądrowych i radioaktywnych przez granice państwowe (bez zezwolenia)
 • zapobieganie przemieszczaniu przez granice państwowe środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (bez zezwolenia).

Straż graniczna jest wyposażona w różnego rodzaju broń (m.in. karabiny maszynowe, materiały wybuchowe i sieci obezwładniające), a także skutery śnieżne, pojazdy z termowizją i noktowizorami, łodzie patrolowe, poduszkowce, helikoptery i samoloty.

Ochrona granicy odgrywa szczególnie ważną rolę na wschodniej granicy Polskiponieważ jest to jednocześnie granica zewnętrzna Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Polska traktuje to wyzwanie bardzo poważnie. jak zdradzaw rozmowie z NaTematemAnny Michalskiej z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, miejscowych funkcjonariuszy szkolą... Indyjscy tropiciele dla służb granicznych USA.

(Video) Test sprawności fizycznej do Straży Granicznej

Oczywiście w filmach akcja zwykle toczy się szybko, a długich i mozolnych wysiłków nie widać, co prowadzi do szczęśliwego i dynamicznego zakończenia tych udanych działań. W serwisie „w realu” nie zawsze jest tak ciekawie jak na filmach. Praca w 90 proc. to zwykle żmudna, ale wiem, że powodzenie misji wynagradza funkcjonariuszy długie, czasem żmudne, a na pewno męczące godziny obserwacji, pracy nad dokumentami— Starszy chorąży Anna Michalska opowiada o codziennym życiu funkcjonariusza straży granicznej.

A co statystyki mówią o pracy polskiej straży granicznej?

W 2018 r. polscy urzędnicy odprawili do 52,3 mln osób podróżujących do i z Polski (w tym 36 mln obcokrajowców).

Na wezwanie zatrzymano 285 osób, które nielegalnie przekroczyły zieloną granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Łącznie do Polski nie wpuszczono 77,2 tys. osób. Cudzoziemcy (do 48,8 tys. na granicy z Ukrainą).

Urzędnicy znaleźli 1222 fałszywych wiz, 134 fałszywych dowodów osobistych i 86 fałszywych paszportów.

Wśród osób, które posługiwały się sfałszowanymi dokumentami, najwięcej było obywateli Ukrainy (1138), Rosji (145), Białorusi (52), Syrii (47), Iranu (40), Wietnamu (22) i Chin (22).

Chcesz zobaczyć jak wygląda praca w ochronie granic od środka? Obejrzyj poniższe obrazy z kanału Do Roboty na YouTube.

Możesz także bronić swojej ziemi, zdobywając jąpracować w wojsku. Wśród wielu dokumentów wymaganych do rekrutacji będziesz potrzebować m.in.Biografia armii.

Czy trzeba też napisać list motywacyjny? W naszym Kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia oraz praktyczne wskazówki.Utwórz list motywacyjny tutaj w 5 minut.

Praca w Straży Granicznej - nabór, wymagania i obowiązki (+ wynagrodzenie) (2)

Twórca listu motywacyjnego

Zobacz inne szablony,Utwórz list motywacyjny i pobierz dokument PDF tutaj.

Praca w ochronie granic pobudza Twoją wyobraźnię? A może masz już własne doświadczenie serwisowe w SG? Podziel się swoją historią w komentarzu poniżej.

Videos

1. Trwa rekrutacja do Straży Granicznej na chętnych czeka 70 etatów
(StrimeoTV)
2. Praca w straży granicznej, przeszukiwałem TIRy z Ukrainy | DO ROBOTY
(Do Roboty)
3. 10 NAJGORZEJ PŁATNYCH ZAWODÓW MUNDUROWYCH
(Szukam ROBOTY)
4. Zobacz jak nielegalni imigranci próbują przebić się przez lotnisko! [Lotnisko]
(Discovery Channel Polska)
5. Zobacz jak wygląda szkolenie strzeleckie straży ochrony lotniska! [Lotnisko]
(Discovery Channel Polska)
6. DZIEŃ W STRAŻY GRANICZNEJ!
(Szumciak)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 06/29/2023

Views: 5764

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.