Praca przy ochronie granic – jak wygląda? [wynagrodzenie, rekrutacja, stopnie] (2023)

Czy praca w Straży Granicznej to dobry pomysł na rozwój zawodowy? Naturalnie! Ale tylko w sytuacji, gdy jesteś w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym kandydatom i przejść przez proces rekrutacji, który również może trwać kilka miesięcy. Poznaj najważniejsze informacje o pracy w ochronie granic!

Treść

 • Jak działa straż graniczna?
 • Praca przy ochronie granic - zakres obowiązków
 • Praca w straży granicznej w praktyce
 • Rekrutacja do straży granicznej
 • Osiągnięcia w ochronie granic
 • Praca w straży granicznej – planowanie kariery
 • Urzędnicy cywilni w ochronie granic
 • Działanie w ochronie granic i współpracy międzynarodowej
 • Praca w ochronie granic - FAQ
 • Streszczenie

Jedno jest pewne – praca w ochronie granic nie jest dla każdego.

Naprzeciwelitarna edukacjaJednak przyciąga wielu chętnych i kusi atrakcyjną formą obsługi oraz dobrym wynagrodzeniem.

Ale czy rozbudowana rekrutacja jest nagradzana ciekawą usługą?
Czy można spodziewać się działań policji?
A może Twoja usługa ograniczy się do nudnej papierkowej roboty?

Czytaj dalej, aby się dowiedzieć! 😄

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • Jakie zadania wiążą się z pracą w ochronie granic?
 • na jakie zarobki możesz liczyć w trakcie usługi;
 • Jak wygląda rekrutacja na funkcjonariuszy straży granicznej?

Jak działa straż graniczna?

Straż Graniczna to umundurowana fundacja, której zadaniem jest ochrona granic państwowych i kontrola ruchu granicznego w Polsce. Składa się z kilku tysięcy funkcjonariuszy i urzędników służby cywilnej.

Ta usługa jest ważna nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale równieżw całej Unii Europejskiej. To dlatego, że jesteśmy jednym z krajów granicznych Unii Europejskiej - a więc strefy Schengen. Oczywiście nie oznacza to, że straż graniczna nie ma co robić tylko na wschodzie...

SpójrzmyObowiązki straży granicznej.

Praca przy ochronie granic - zakres obowiązków

Chcesz wiedzieć, jak działa ochrona granic? W końcu samo „gwarantowanie granic” niewiele mówipełen zakres zadańFunkcjonariusze straży.

Rzeczywiście, straż graniczna ma między innymi:

 • zapobiega nielegalnej migracji— poprzez kontrolę zagrożeń, wykrywanie i analizę zagrożeń;
 • wydaje licencjeza przekraczanie granicy – ​​w tym wizy;
 • rozpoznawać, zapobiegać itp.wykrywać przestępstwa i ścigać sprawców- dotyczy np. przestępstw związanych z nielegalnym transportem towarów lub dóbr kultury, przemytem narkotyków lub handlem ludźmi;
 • osadza i zachowuje znaczniki granic;
 • chroni urządzenia do ochrony granicy;
 • zbiera i przetwarza informacjew zakresie ochrony granic i kontroli ruchu granicznego;
 • nadzorowanew sprawie eksploatacji polskich obszarów morskich;
 • chroni granice Polskiw przestrzeni powietrznej;
 • zapobiegać nielegalnemu transportowiodpady i zanieczyszczenia (w tym materiały radioaktywne);
 • zapobiega handlowi bronią i narkotykami;
 • kontroluje legalność pracyprowadzone przez cudzoziemców.
Praca przy ochronie granic – jak wygląda? [wynagrodzenie, rekrutacja, stopnie] (2)

Jak widać, takich zadań jest całkiem sporo. Jak się pewnie domyślasz, praca w ochronie granic nigdy nie jest nudna.Tym bardziej, że na tym szkoleniu dostępne są np.:

(Video) Jak to jest być STRAŻNIKIEM WIĘZIENNYM. Kulisy pracy za murami więzienia

 • terenowy,
 • skutery śnieżne;
 • statki pełnomorskie, łodzie patrolowe i pontony;
 • poduszkowiec;
 • motoszybowce;
 • samoloty;
 • śmigłowiec
 • a nawet konie! 🙂

Praca w straży granicznej w praktyce

Jak w praktyce wygląda praca straży granicznej?Wystarczy spojrzeć na niektóre statystyki, aby dowiedzieć się, czego można oczekiwać od takiej usługi.

Cóż, straż graniczna:

 • zarejestrował około 54 mln podróżnych w 2019 r.;
 • W 2019 roku odkryli 1200 przypadków użycia sfałszowanych dokumentów;
 • W 2019 roku zapobiegli przemytowi towarów o wartości ponad 265 mln zł.

Jak widać można pracować w straży granicznejosiągnąć spektakularne sukcesy, na przykład pomoc w rozbiciu organizacji przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

ale też uwagaże duża część pracy straży granicznej polega na niezbyt spektakularnej odprawie podróżnych.

dla kogo?

Jak zapewne można sobie wyobrazić, musi odgrywać równie ważną rolę jak obrona granic.spełniać określone wymaganiakandydatów. Dokładnie tak! 😄

Jeśli jesteś zainteresowany służbą w Straży Granicznej, musisz:

 • tertylko polskie obywatelstwo;
 • nie mieć więcej niż 35 lat— nie dotyczy osób posiadających stopnie policyjne lub wojskowe przyjętych do straży granicznej (kryterium wieku może zostać pominięte w przypadku posiadania specjalnych kwalifikacji);
 • mieć nienaganną reputację;
 • nie być karanymza przestępstwo lub naruszenie przepisów podatkowych;
 • w pełni wykorzystaćprawa publiczne;
 • terprzynajmniej liceum;
 • mieć zdolności fizyczne i umysłowedo serwisu;
 • być gotowym lub gotowym byćpodlegają określonej dyscyplinie;
 • zapewnić gwarancjęPoufność.

Jak widać, masz wiele wymagań do spełnienia.

Praca przy ochronie granic – jak wygląda? [wynagrodzenie, rekrutacja, stopnie] (3)

Oczywiście, że są sprawiedliwipodstawowe wymagania. Dobrze, jeśli kandydat może pochwalić się znajomościamijęzyki obcelub dyplom uniwersytecki. Pomimo tegopamiętaj, jeśliże posiadanie tytułu magistra lub licencjata jest warunkiem awansu na wyższe stanowiska w ochronie granic.

Rekrutacja do straży granicznej

proces rekrutacji na to szkolenietrwa kilka miesięcy. Czy warto dołączyć?

Tak wynika z raportów straży granicznejWybór kandydatów jest bardzo trudnyi powoduje, że tylko niewielki procent kandydatów przechodzi przez proces rekrutacji.

Czy to naprawdę takie trudne? Dowiedzmy Się! 😄

Informacje o aktualnych ofertach pracy można znaleźć na stronie internetowejstrażnik graniczny.

Znalazłeś ogłoszenie, które Cię interesuje?Zacznij od przygotowania kompletu dokumentów:

 • Wniosek o dopuszczeniesłużąc w ochronie granic;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy zawarty w ogłoszeniu o pracę;
 • dwaZdjęciew sprawie dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię paszportu;
 • kserokopia zeszytu wojskowego;
 • Kserokopie referencji z pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kserokopiaRejestry karnez KRK;
 • Kserokopia aktu urodzenia (i aktu małżeństwa);
 • kserokopię certyfikatu bezpieczeństwa (jeśli go posiadasz lub otrzymałeś).

Obseruj towśród wymaganych dokumentów nie znajdziesz cvUEList motywacyjny. Ponieważ?

(Video) Zatrudnianie pracowników krok po kroku - odc. 2 - Podstawowe zasady rekrutacji pracowników

Cóż, wprowadzasz informacje o swoim CV do wypełnionego kwestionariusza osobowego. Zamiast listu polecającego z kolei złóż podanie o przyjęcie do służby.

Na co należy zwrócić uwagę podczas tworzenia tej aplikacji?Ponad wszystko:

 • Stwórz i stwórz spójną narrację wokół swojej obecnej karieryDlaczego nadajesz się do służby?;
 • patrz wymaganianałożone na funkcjonariuszy straży granicznej;
 • napisz o swoimumiejętności interpersonalnepotwierdzenie Twojej gotowości do służby;
 • Bądź dumny ze swoich osiągnięći znajomości języków obcych.

A teraz spójrzmyJak przebiega rekrutacja na funkcjonariuszy straży granicznej:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji kandydatmuszą złożyć odpowiednie dokumenty i wypełnić wstępny kwestionariusz. Jeśli zostanie pozytywnie zweryfikowany, trafia do etapu wstępnegoWywiad.
 2. wstępna konsultacjajest połączone z badaniem psychologicznym i psychofizjologicznym (przy użyciu wariografu).
 3. Jeśli kandydat poradzi sobie z poprzednim poziomem, bierzeUdział w egzaminie w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Test obejmuje wiedzę ogólną, test z języka obcego oraz testy fizyczne (m.in. pompki, biegi po kopertach, obroty, skoki w dal oraz biegi na 1000 m mężczyzn i 600 m kobiet).
 4. Następnie kandydat bierzeUczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych i badaniach lekarskich.

Czy udało Ci się przejść przez te wszystkie etapy? Oczywiście to nie koniec! 😄

Teraz czeka na ciebieSzkolenie podstawowe, które potrwa 3,5 miesiąca. A potem nadszedł czasmiesiąc praktykina jednostce rodzica.

Gdy go ukończysz, uruchomisz kolejny.3,5 miesiąca szkolenia podoficerskiego, po czym otrzymasz ranking kabli i to też możesz zrobićuruchomić usługę.

Nie martw się — jeśli uczestniczysz w powyższych kursach, kwalifikujesz sięwynagrodzenie podstawoweo wartości 2400 zł netto. Nie jest tak źle, jeśli weźmiesz pod uwagę, że w tym czasie jesteś karmiony i przebywasz w ośrodku treningowym.

Osiągnięcia w ochronie granic

Pewnie zastanawiasz się, czy praca w ochronie granic wiąże się z sensownym wynagrodzeniem? W końcu starty nie są łatwe, więc czy ten wysiłek jest rekompensowany odpowiednią pensją?

Praca przy ochronie granic – jak wygląda? [wynagrodzenie, rekrutacja, stopnie] (4)

Według danych serwisuwynagrodzenia.plśredni dochód to 6550 zł brutto - to jest4706 zł profesjonalnej ręki. Oznacza to, że połowa urzędników zarabia powyżej, a połowa poniżej tej wartości. Z kolei wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatków) zwykłego funkcjonariusza straży granicznej wynosi:3250 zł gotówką.

To jest za dużo? Dla porównania średni dochód:

 • policjanci 4970 zł brutto;
 • żołnierze szeregowi 4160 zł brutto;
 • Ratownik medyczny 3610 zł brutto;
 • urzędników wyższego szczebla wynosi 4110 zł brutto.

Widzisz więc, jeśli chcesz służyć ojczyźnie, Straż Graniczna jest jedną z nich.najlepiej opłacany wybór.

Praca w straży granicznej – planowanie kariery

Podobnie jak w wojsku, Szeregowy jest najniższym stopniem w Straży Granicznej. Dla oficerów działających na morzu jest to marynarz.

A co z podoficerami i oficerami? Awans jest możliwy w zależności od kwalifikacji. ale to ważneprzedłużenie określonego okresu.

Okresy dla każdego poziomu są następujące(w nawiasach podaję odpowiedni stopień w służbie morskiej):

 • Kapral (Fosco) — 1 rok;
 • plutonowy (bosmanmat) — 2 Palestrantów;
 • Sierżant (wioślarz) - 2 lata;
 • Oberfeldwebel (Mistrz Bosman) - 2 lata;
 • Znak juniora - 3 lata;
 • Chorąży — 3 lata;
 • Starszy chorąży - 3 lata;
 • oficer personalny - 4 lata;
 • porucznik — 3 lata;
 • porucznik — 4 lata;
 • kapitan - 4 lata;
 • major (komandor porucznik) – 3 lata;
 • Oberstleutnant (podpułkownik) — 4 lata.

Urzędnicy cywilni w ochronie granic

Musisz pamiętać, że możesz pracować w straży granicznejnie tylko w szkoleniu mundurowym. Podobnie jak w innych organach administracji państwowej, istnieje również coś takiego jakPraca społeczna.

(Video) ILE ZARABIA KSIĄDZ?

Przecież nie wszystkie zadania związane z ochroną granic powinny być wykonywane wyłącznie przez „mundurowych”. Istnieje wiele ról pełnionych przez urzędników służby cywilnej.

W 2017 r. takich funkcjonariuszy straży granicznej było 3500. Dla porównania: jednorazowo dyżurowało 14 800 umundurowanych policjantów.

Działanie w ochronie granic i współpracy międzynarodowej

Pamiętaj, że są też szkoleniaeuropejska straż granicznaj utworzony w ramach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Jeśli chcesz kontynuować karieręfunkcjonariusze straży granicznej pracujący na arenie międzynarodowej rozważają nabór do ww. służby.

Praca przy ochronie granic – jak wygląda? [wynagrodzenie, rekrutacja, stopnie] (5)

Co więcej, rekrutacja skierowana jest nie tylko do straży granicznej, ale także np. do policji, wojska, służb celnych i innych.

Podjęcie służby w Europejskiej Straży Granicznej przez pierwszych funkcjonariuszyzaplanowano na styczeń 2021 r. Więcej informacji na temat ogłoszenia o pracę znajduje się na stronie internetowejFrontex.

Przejdźmy teraz do sekcjiwspólne pytania. 😄

Praca w ochronie granic - FAQ

📌 Co to jest Straż Graniczna?

Straż Graniczna jest formacją, której zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa granic państwa oraz kontrola tych granic.

📌 Jak wygląda praca w straży granicznej?

Praca w ochronie granic obejmuje szereg czynności administracyjnych i kontrolnych. Praca jest bardzo zróżnicowana – może to być zarówno fizyczny patrol graniczny, jak i praca analityczna mająca na celu rozbicie grupy przestępczej.

📌 Jak dostać się do straży granicznej?

Aby zostać funkcjonariuszem straży granicznej, należy przejść rozbudowany proces rekrutacji, który obejmuje test wiedzy i sprawności fizycznej oraz kilka szkoleń przygotowawczych. Aby wziąć udział, musisz: Posiadać odpowiednie kwalifikacje i dokumenty oraz być fizycznie i psychicznie zdolny do pełnienia obowiązków.

(Video) Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa - Co Powinieneś o Niej Wiedzieć?

📌 Ile zarabia straż graniczna?

Przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wynosi 6550 zł brutto, czyli 4706 zł netto miesięcznie.

📌 Jakie są obowiązki straży granicznej?

Do zadań straży granicznej należy: kontrolowanie ruchu granicznego, wydawanie wiz, przeciwdziałanie przemytowi, ochrona przestrzeni publicznej kraju, weryfikacja legalności pracy cudzoziemców oraz zwalczanie nielegalnego handlu bronią.

Streszczenie

Należy o tym pamiętać przy zatrudnianiu.Nie tworzą klasycznego CV i listu motywacyjnego dla ochrony granic. Zamiast tego należy wypełnić kwestionariusz osobowy i przygotować zlecenie serwisowe.

Dołączenie do Straży Granicznej nie jest dziecinnie proste. Musisz liczyć się z tym, że musisz zainwestować dużo czasu, sprostać wysokim wymaganiom i przejść przez wymagający proces rekrutacji. Alebyć strażnikiem granicznym– choć wymaga wielu wyrzeczeń z Twojej strony – w zamian daje ogromną satysfakcję. Ponadtoniezaprzeczalnie kształtuje charakter.

Na pewno nie jest to praca, przy której będziesz się nudzić. Nie możesz też oczekiwać najgorszych zarobków za swoją służbę. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód do zerwania. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszej.Kreator CVz czego przygotowaćidealne CV!

STWÓRZ PROGRAM NAUCZANIA TERAZ

Videos

1. Jak wygląda służba wojskowa? Ile zarabiają wojskowi? Czy warto iść do wojska? | DO ROBOTY
(Do Roboty)
2. Jak zostać stewardessą EMIRATES? ✈ | WYMAGANIA I REKRUTACJA
(Sezon Literacki)
3. Jak Jest W Wojsku W 2022 Roku? Czy Warto Iść Do Wojska? Co Się Robi W Wojsku?
(Porucznik Piotr Powałka)
4. Praca w straży granicznej, przeszukiwałem TIRy z Ukrainy | DO ROBOTY
(Do Roboty)
5. Nabór na funkcjonariuszy celno-skarbowych
(Radio Maryja)
6. Co POLICJANCI myślą o STRAŻ POŻARNEJ? - OSP i PSP
(Sierżant Bagieta)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 07/20/2023

Views: 5778

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.