Informacje dla podróżujących - Polska na Ukrainie - Portal Gov.pl (2023)

informacje o podróży

W związku z działaniami wojennymi na UkrainieMinisterstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy przebywający na Ukrainie muszą niezwłocznie opuścić jej terytorium..

Informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy dostępne są na stronie internetowejMinisterstwo Spraw Zagranicznychoraz na infolinii +48 47 721 75 75.

alerty dotyczące COVID-19

Pamiętaj, aby zarejestrować się w systemie przed wyjazdem za granicęOdyseusz!

W przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji podczas pobytu za granicą, MSZ może się z Państwem kontaktować.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące poniższych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem odpowiedniego regionu.Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, ale nadal jest dynamiczna i pozostaje niezwykle trudna w niektórych regionach świata.Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal odradza niepotrzebne podróże do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacznie wyższy niż w Polsce. W regionach o podobnej do Polski sytuacji epidemicznej lub o niższej zachorowalności MSZ zaleca szczególną ostrożność.

Dlatego skonsultuj się decydując się na wyjazd za granicęInformacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Ściśle przestrzegaj lokalnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdym wyjazdem wymagane jest:

 • Zapoznaj się z przepisami lokalnymi i imigracyjnymi krajów, do których zamierzasz podróżować, i przestrzegaj ich regularnie podczas pobytu. Ta informacja jest dostępna pod adresemStrona internetowa Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznychi równieżOddziały;
 • sprawdź prądWymagania wjazdowe do Polski w związku z pandemią COVID-19;
 • wykupić ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19;
 • Zgłoś swoją podróż w systemieOdyseusz.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, znajdziesz tutajTutaj.

data aktualizacji:15.06.2022

Termin wprowadzenia ograniczeń:brak określonego terminu

Czego dotyczy najnowsza aktualizacja:globalna zmiana ostrzeżeń

Zasady wjazdu z terytorium Polski

szczepione

Kto jest uważany za szczepionego?

 1. Ukraina uznaje szczepionki zatwierdzone do użytku przez WHO, a mianowicie:
  1. Szczepionka AstraZeneca/Oxford
  2. johnson i johnson
  3. Nowoczesny
  4. Pfizer/BionTech
  5. Sinopharm
  6. Sinovac
  7. COVAXINA
 2. Format: papierowy lub cyfrowy. Może to być unijny certyfikat COVID lub dokument wydany przez kraj, który podpisał z Ukrainą umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów COVID.
 3. Język: ukraiński lub angielski.
 4. wyjątki: Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:
  1. mieszkać na stałe na Ukrainie;
  2. mają mniej niż 12 lat;
  3. mieć status uchodźcy;
  4. uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
  5. są pracownikami misji dyplomatycznych i konsulatów oraz przedstawicielami oficjalnych misji organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie lub ich krewnymi;
  6. pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
  7. Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Jaki jest status osób, które nie są w pełni zaszczepione?

Osoby zaszczepione jedną dawką szczepionki dwudawkowej mają prawo przekraczać granicę Ukrainy na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie dawki szczepionki. Dokument może mieć formę unijnego zaświadczenia o COVID-19 lub wystawiony przez kraj, który podpisał z Ukrainą umowę o wzajemnym uznawaniu zaświadczeń o COVID-19 i być w języku angielskim lub ukraińskim. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia COVID-19 i ewentualnej obserwacji w placówce medycznej. Polisa musi obejmować cały okres pobytu na Ukrainie. Strona ukraińska akceptuje ubezpieczenia wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • zarejestrowany na Ukrainie;
 • firmy ubezpieczeniowe z przedstawicielstwami na Ukrainie;
 • Firmy, które podpisały umowę wsparcia z partnerem ukraińskim.

Wyjątki od obowiązkowego ubezpieczenia– Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

 • mieszkać na stałe na Ukrainie;
 • mieć status uchodźcy;
 • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
 • są pracownikami akredytowanych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie, a także przedstawicielami oficjalnych przedstawicielstw organizacji międzynarodowych lub ich krewnymi;
 • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Wyjątki - Szczepienia:Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

  • mieszkać na stałe na Ukrainie;
  • mają mniej niż 12 lat;
  • mieć status uchodźcy;
  • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
  • są pracownikami misji dyplomatycznych i konsulatów oraz przedstawicielami oficjalnych misji organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie lub ich krewnymi;
  • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
  • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Osoby, które nie są w pełni zaszczepione, nie muszą przechodzić kwarantanny po przekroczeniu granicy z Ukrainą.

Wymagania dla osób szczepionych

(Video) Jak zostać Polakiem: Część 1 Genealogia

Testy przed przyjazdem

Nie wymaga egzaminu. Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia pokrywającego wydatki związane z leczeniem COVID-19 i ewentualną obserwacją w ośrodku medycznym. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia musi być sporządzony w języku angielskim lub ukraińskim. Polisa musi obejmować cały okres pobytu na Ukrainie. Strona ukraińska akceptuje ubezpieczenia wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • zarejestrowany na Ukrainie;
 • firmy ubezpieczeniowe z przedstawicielstwami na Ukrainie;
 • Firmy, które podpisały umowę wsparcia z partnerem ukraińskim.

Wyjątki od obowiązkowego ubezpieczenia– Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

 • mieszkać na stałe na Ukrainie;
 • mieć status uchodźcy;
 • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
 • są pracownikami akredytowanych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie, a także przedstawicielami oficjalnych przedstawicielstw organizacji międzynarodowych lub ich krewnymi;
 • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

testy w dniu przyjazdu

Nie wymaga egzaminu.

Porównywać

Osoby zaszczepione nie podlegają kwarantannie.

formularz lokalizacji

Wypełnianie formularza lokalizacji nie jest konieczne.

nie szczepione

Testy przed przyjazdem

Aby wjechać na Ukrainę, osoba nieszczepiona musi przedstawić negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed zgłoszeniem się na granicy. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia COVID-19 i ewentualnej obserwacji w placówce medycznej. Polisa musi obejmować cały okres pobytu na Ukrainie. Strona ukraińska akceptuje ubezpieczenia wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • zarejestrowany na Ukrainie;
 • firmy ubezpieczeniowe z przedstawicielstwami na Ukrainie;
 • Firmy, które podpisały umowę wsparcia z partnerem ukraińskim.

Powyższe dokumenty (potwierdzenie wyniku badania i ubezpieczenia) muszą być sporządzone w języku angielskim lub ukraińskim.

Wyjątki od obowiązkowego ubezpieczenia– Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

 • mieszkać na stałe na Ukrainie;
 • mieć status uchodźcy;
 • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
 • są pracownikami akredytowanych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie, a także przedstawicielami oficjalnych przedstawicielstw organizacji międzynarodowych lub ich krewnymi;
 • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

wyjątki– Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

 • mieszkać na stałe na Ukrainie;
 • mają mniej niż 12 lat;
 • mieć status uchodźcy;
 • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
 • są pracownikami misji dyplomatycznych i konsulatów oraz przedstawicielami oficjalnych misji organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie lub ich krewnymi;
 • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

testy w dniu przyjazdu

Kwarantannę można skrócić po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego (nie dotyczy to osób, które wjeżdżają na Ukrainę z terytorium Indii lub Federacji Rosyjskiej lub przebywały w tych krajach dłużej niż 7 dni w ciągu ostatnich 14 dni) . Dokument potwierdzający wynik badania musi być w języku angielskim lub ukraińskim.

Porównywać

Kwarantanna po przekroczeniu granicy z Ukrainą odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej „Wdoma”.Brak możliwości lub odmowa zainstalowania aplikacji jest powodem odmowy wjazdu na Ukrainę.Kwarantanna rozpoczyna się 72 godziny po przekroczeniu granicy i trwa 10 dni lub 14 dni dla osób wjeżdżających na Ukrainę z Indii lub Federacji Rosyjskiej lub przebywających w tych krajach dłużej niż 7 dni w ciągu ostatnich 14 dni. Dla tych osób kwarantanna trwa 14 dni i nie może zostać skrócona w przypadku negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Dokument potwierdzający wynik badania musi być w języku angielskim lub ukraińskim.

formularz lokalizacji

Nie ma obowiązku wypełniania formularza lokalizacji.

Zabliźnienie się

Testy przed przyjazdem

Nie ma obowiązku wykonania testu na obecność COVID-19 przed przyjazdem.

testy w dniu przyjazdu

Nie ma obowiązku wykonania testu na COVID-19 po przyjeździe.

Porównywać

(Video) SPEKTAKULARNE ZESTRZELENIE ROSYJSKIEGO SAMOLOTU POD BACHMUTEM

Podczas przekraczania granicy rekonwalescenty muszą przedstawić dokument potwierdzający pokonanie COVID-19, wydany przez jedno z państw członkowskich UE (certyfikat cyfrowy UE-COVID) lub przez państwo, które ma umowę o wzajemnym uznawaniu z Ukrainą. 19 certyfikatów. Dokument musi być sporządzony w języku angielskim lub ukraińskim. Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia pokrywającego wydatki związane z leczeniem COVID-19 i ewentualną obserwacją w ośrodku medycznym. Polisa musi obejmować cały okres pobytu na Ukrainie. Strona ukraińska akceptuje ubezpieczenia wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • zarejestrowany na Ukrainie;
 • firmy ubezpieczeniowe z przedstawicielstwami na Ukrainie;
 • Firmy, które podpisały umowę wsparcia z partnerem ukraińskim.

Wyjątki od obowiązkowego ubezpieczenia– Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy:

 • mieszkać na stałe na Ukrainie;
 • mieć status uchodźcy;
 • uważa się, że potrzebują ochrony uzupełniającej;
 • są pracownikami akredytowanych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie, a także przedstawicielami oficjalnych przedstawicielstw organizacji międzynarodowych lub ich krewnymi;
 • pracy w charakterze kierowców i członków załogi pojazdów towarowych, autobusów w regularnych, nieregularnych i wahadłowych liniach, członków załogi statków powietrznych i morskich, statków rzecznych, załogi pociągów i lokomotyw oraz przekraczania granicy Ukrainy w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • Udział w szkoleniu Sił Zbrojnych Ukrainy jako żołnierzy zawodowych sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Osoby, które przeszły COVID-19 i posiadają stosowny dokument potwierdzający ten fakt (jak podano powyżej) są zwolnione z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy z Ukrainą.

formularz lokalizacji

Nie ma obowiązku wypełniania formularza lokalizacji.

Kinder
 • Dzieci w wieku powyżej 12 lat powinny być badane przy przekraczaniu granicy, chyba że zostały zaszczepione jedną lub dwiema dawkami szczepionki;
 • Może to być test na antygen lub test PCR;
 • Badanie należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy;
 • Osoby poniżej 18 roku życia są zwolnione z kwarantanny po wjeździe na Ukrainę;
 • Dokument potwierdzający wynik badania musi być w języku angielskim lub ukraińskim.
zawodowy kierowca

Zwolnieni są z tego kierowcy zawodowi, którzy przekraczają granicę w ramach swoich obowiązków służbowych

 • obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego otrzymanie jednej lub dwóch dawek szczepionki lub przebycie COVID-19 lub negatywny wynik testu na obecność COVID-19;
 • obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy z Ukrainą;
 • obowiązek okazania przy przekraczaniu granicy ubezpieczenia pokrywającego koszty związane z leczeniem COVID-19 i ewentualną obserwacją w ośrodku medycznym.
Tranzyt

Osoby podróżujące przez Ukrainę są zwolnione z obowiązku kwarantanny po wjeździe na Ukrainę. Należy udokumentować, że tranzyt nie potrwa dłużej niż 48 godzin (np. okazując bilety lotnicze).

Więcej informacji praktycznych

Zasady wjazdu z terytorium innych krajów
 • Osoby wjeżdżające na Ukrainę z terytoriumIndie czy Federacja Rosyjskalub przebywali w tych krajach dłużej niż 7 dni w ciągu ostatnich 14 dni, podlegają 14-dniowej kwarantannie. W Twoim przypadku kwarantanny nie można skrócić z powodu negatywnego wyniku testu na COVID-19.
 • Osoby, które w ciągu 14 dni przed przekroczeniem granicy z Ukrainą przebywały na terytorium jednego z następujących państw przez co najmniej 7 dni:RPA, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Suazi, Mozambik i MalawiNie mogą przekroczyć granicy z Ukrainą, niezależnie od tego, czy spełniają kryteria szczepienia/COVID-19/testu i czy mają ubezpieczenie.
lokalne ograniczenia

Terytorium Ukrainy podzielone jest na cztery rodzaje stref chorobowych: zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną. Specjalną strefą objęte są całe obwody (dla miasta Kijowa strefa ta jest zdefiniowana oddzielnie). Decyzje o realizacji poszczególnych obwodów w którejkolwiek ze stref podejmowane są na bieżąco i uzależnione są od liczby zachorowań na COVID-19 oraz obciążenia lokalnych systemów opieki zdrowotnej. Kluczowe ograniczenia z perspektywy podróżnika obejmują:

 1. U wszystkich dzieci:
  1. Maski są obowiązkowe w miejscach publicznych i środkach transportu publicznego;
  2. Obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości i obywatelstwa;
  3. Zabrania się samowolnego opuszczania miejsca kwarantanny.
 2. W strefie żółtej oprócz ograniczeń wymienionych w punkcie 1):
  1. Obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu jednej lub dwóch dawek szczepionki, dokumentu potwierdzającego przejście COVID-19 lub negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wejściem do lokali gastronomicznych . imprezy masowe, instytucje kultury, kina, siłownie, kluby fitness i baseny (obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia);
  2. Pasażerowie linii lotniczych, pociągów i autobusów muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie jednej lub dwóch dawek szczepionki, dokument potwierdzający przejście COVID-19 lub negatywny wynik testu na COVID-19, który został przeprowadzony przed upływem 72 godzin. (obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia);
 3. W strefie czerwonej oprócz powyższych ograniczeń 1) i 2):
  1. Obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu jednej lub dwóch dawek szczepionki, dokumentu potwierdzającego przejście COVID-19 lub negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wejściem do centrów handlowych (nie dotyczy w punktach szczepień przeciwko COVID-19 w centrach handlowych) oraz wszystkich firm/instytucji obsługujących klientów (z wyjątkiem m.in. supermarketów, aptek, banków, urzędów pocztowych, kantorów, stacji benzynowych i gabinetów lekarskich).
 4. Warunkiem wjazdu na Ukrainę (zgodnie z zasadami ubezpieczenia opisanymi powyżej) jest posiadanie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia COVID-19 oraz ewentualnej obserwacji w placówce medycznej.
Przydatne linki i dane kontaktowe

Instytucja odpowiedzialna za wpis

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy, adres: ul. Volodymyrska, 26, 01601 Kijów, tel.: +38(044)527-63-63, email: adpsu@dpsu.gov.ua, strona internetowa: https://dpsu.gov.ua/

Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy: wprowadzanie danych do systemu podczas przekraczania granicy; Adres: ul.Volodymyrska, 26, 01601 Kijów, telefon: +38(044)527-63-63, e-mail: adpsu@dpsu.gov.ua, strona internetowa: https://dpsu.gov.ua/

Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy – dodaje informację o wyniku testu przeprowadzonego po przekroczeniu granicy; Adres: ul. Jarosławska 41, 04071 Kijów, telefon: +380 800 505855 (infolinia Publicznego Centrum Zdrowia), +380800 60 20 19 (infolinia Ministerstwa Zdrowia Ukrainy ds. COVID), e-mail:info@phc.org.ua, Strona internetowa: https://phc.org.ua/

Policja, Gwardia Narodowa - Przestrzeganie przepisów dotyczących kwarantanny

Policja Narodowa Ukrainy: Ul Akademika Bohomoltsia 10, 01601 Kijów; Telefon - +38 (044) 254-78-55,https://mvs.gov.ua/uk/contacts/national-police-ukraine;

Guardia Nacional: ul. Narodnoho Opolchennya 9A, 03151 Kijów, +380 044 226 22 52,https://ngu.gov.ua/

Wymagania wjazdowe do Polski

Znajdziesz tam linki do informacji o wymaganiach wjazdowych oraz więcej informacji na temat wyjazdu za granicę w czasie pandemii.Tutaj.

Bezpieczeństwo

W związku z działaniami wojennymi na UkrainieMinisterstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy przebywający na Ukrainie muszą niezwłocznie opuścić jej terytorium.

Jeśli jesteś obecnie na Ukrainie, upewnij się, że:

 • zarejestrować się w systemie Odyseusz,
 • Bądź na bieżąco z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych na profilach polskich przedstawicielstw w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem pamiętaj:

 • Przygotuj i zachowaj dokumenty swoje i swojej rodziny (DNI, paszport jeśli go posiadasz - książeczkę szczepień/zdrowotną);
 • przygotować gotówkę;
 • Zapewnij prowiant (wodę, jedzenie) na czas podróży, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;
 • ipower banki ładują telefon,
 • W telefonie i dodatkowo na kartce zapisz główne kontakty (w tym numery alarmowe i numery konsulatów na Ukrainie),
 • Pobierz mapę Ukrainy na swój telefon komórkowy, aby korzystać z niej offline
 • Jeśli jeździsz własnym samochodem, tankuj i tankuj jak najwięcej po drodze.

W obecnej fazie epidemii koronawirusa na całym świecie istnieje ryzyko zarażenia, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Departament Stanu wzywa ludzi do unikania wszelkich nieistotnych podróży zagranicznych.

(Video) Polska restauracja w Kambodży. Jak idzie interes?

Zachęcamy do rejestracji przejazdu w systemieOdyseusz.

wejście i pobyt

Z jakim dokumentem podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport - TAK
 • paszport tymczasowy - TAK
 • numer identyfikacyjny

Jaki jest minimalny okres ważności wymaganego dokumentu podróży?

Dokument musi być ważny w momencie kontroli granicznej.

Czy potrzebuję wizy?

Obywatele polscy mają prawo wjazdu i pobytu na Ukrainie bez wizy przez 90 ze 180 dni. na dłuższy pobyt należy ubiegać się o wizę lub zalegalizować dłuższy pobyt lokalnie.

Czy są jakieś dodatkowe wymagania wstępne?

Aby zapoznać się z ograniczeniami związanymi z COVID-19, zobacz czerwoną ramkę u góry strony.

Około 400 EUR jest wymagane przez pierwsze pięć dni pobytu. Weryfikacja dostępności wystarczających środków dokonywana jest przez upoważnionych agentów Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w trybie selektywnym.

Dostępność wystarczających środków weryfikowana jest poprzez:

 • sprawdzić dostępność środków w walucie narodowej Ukrainy lub w walucie obcej wymienialnej według kursu Narodowego Banku Ukrainy w dniu wjazdu na Ukrainę;
 • sprawdzenie dokumentu wskazującego kwotę środków i na podstawie których można otrzymać środki w instytucjach bankowych Ukrainy;
 • Weryfikacja karty płatniczej międzynarodowych systemów płatniczych oraz weryfikacja osobistego wyciągu bankowego wnioskodawcy potwierdzającego ilość dostępnych pieniędzy (wyciąg z bankomatu);
 • sprawdzenie dokumentu potwierdzającego rezerwację lub opłacenie noclegu i wyżywienia na Ukrainie;
 • Analiza umowy o świadczenie usług turystycznych (voucher);
 • zbadać deklarację gwarancyjną strony przyjmującej, która zwróciła się do cudzoziemca lub bezpaństwowca o zobowiązanie się do pokrycia wszystkich wydatków cudzoziemca lub bezpaństwowca związanych z jego pobytem na Ukrainie i wyjazdem za granicę;
 • Badanie biletu podróżnego na podróż powrotną do kraju obywatelstwa lub zamieszkania albo do państwa trzeciego z określoną datą.

Wjazd cudzoziemców na terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol przez specjalny punkt kontrolny przeznaczony dla cudzoziemców. Ponadto potrzebny jest paszport i zezwolenie wydane przez organ terytorialny Państwowej Służby ds. Migracji Ukrainy (PSMU) lub jednostkę terytorialną PSMU w obwodzie nowotroitskim lub heniczskim obwodu chersońskiego. Jeśli naruszysz wymagania dotyczące wjazdu na terytorium czasowo okupowane, poniesiesz odpowiedzialność administracyjną. Funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy mają prawo do odmowy wjazdu i zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy na okres 3 lat.

Informacje na temat uzyskania zezwolenia oraz wykaz kategorii cudzoziemców, którym przysługuje to zezwolenie, znajdują się na stronie internetowej Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy (https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html).

Czy wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów, jeśli dziecko podróżuje z osobą trzecią?

Taki wymóg dotyczy tylko obywateli Ukrainy podróżujących za granicę.

Zasady pobytu

Bezwizowy pobyt obywatela polskiego na Ukrainie nie może przekroczyć 90 dni. Na Ukrainie nie ma wymogu rejestracji.

Bezpieczna

Ukraina należy do grupy krajów z zieloną kartą. Przed wyjazdem zadbaj także o ubezpieczenie zdrowotne.

Zdrowie

Szczegółowe i aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub u specjalisty chorób zakaźnych.

Stan zdrowotny kraju nie jest najlepszy. Zalecamy zabranie ze sobą leków żołądkowych. Nie należy pić wody z kranu. Co roku na Ukrainie wzrasta liczba zachorowań na gruźlicę i AIDS. Wzrasta również liczba osób zarażonych odrą, przy czym większość ognisk tej choroby ma miejsce na zachodniej Ukrainie iw Kijowie. Okresowo, głównie latem, zwłaszcza w południowych regionach Ukrainy, pojawiają się zapalne ogniska żółtaczki i duru brzusznego. Podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu utrzymuje się w regionach północnych. Szpitale państwowe są bardzo słabo wyposażone. Każdy pacjent musi sam zapłacić za lek, cudzoziemiec musi też zapłacić za opiekę medyczną.

podróżować po kraju

Podróżując do obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego, należy zachować spokój podczas ewentualnych kontroli ukraińskich organów ścigania. Stosuj się do poleceń urzędników, nie wdawaj się w rozmowy z przedstawicielami wojska, policji, gwardii narodowej itp.

Możesz swobodnie przemieszczać się z miasta do miasta w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim, połtawskim, sumskim i zaporoskim. Jednak przy wjeździe do dużych miast pojazdy są kontrolowane przez ukraińskie władze. Takiemu badaniu muszą przejść samochody dostawcze i ciężarowe. Odradzamy podróżowanie nocą w rejonie wskazanych obwodów.

Rezerwując noclegi korzystaj ze sprawdzonych ofert i zawsze pytaj, czy jest ciepła woda i łazienka. Jeśli jesteś poza głównymi miastami, spakuj środki czystości, przybory toaletowe i ręczniki. Zimą zadbaj o to, aby budynek lub mieszkanie posiadało własny system ogrzewania. Ciepłownictwo miejskie działa tylko późną jesienią (od 15 października). Co jakiś czas dochodzi do przerw w dostawie wody i prądu. Warunki sanitarne w hotelach (teatrze, operze itp.) są bardzo zróżnicowane. Nie pij wody z kranu.

Pojazdy komunikacji miejskiej nie kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Na Ukrainie można korzystać z tramwajów, trolejbusów, autobusów i prywatnych minibusów (marszrutek). Cena biletów tramwajowych, trolejbusowych i minibusowych to zazwyczaj kilka hrywien (w zależności od miasta). Można je kupić bezpośrednio w kasie oraz w minibusie u kierowcy.

Istnieją również metro w Kijowie, Dnipro (dawniej Dniepropietrowsku) i Charkowie. Opłata wynosi 8 hrywien. Za tę cenę możesz jechać w dowolnym kierunku iw dowolnym momencie, aż do wyjścia ze stacji metra, czyli wyjścia poza obszar bramy wejściowej. Sieć metra jest dość dobrze oznakowana, a pociągi kursują punktualnie. Metro kursuje od 5:40 do 17:40. M. o 00:10 M. Jeśli przyjeżdżasz pociągiem, sprawdź, kiedy odjeżdżają pociągi do Twojego miasta i czy są wolne miejsca. Kup bilety na większe miasta i połączenia międzynarodowe z wyprzedzeniem. Obowiązują godziny letnie i zimowe.

(Video) Te państwa SZANUJĄ POLSKĘ NAJBARDZIEJ - Dlaczego?

Informacja dla kierowców

Jeżeli Twój samochód posiada legalnie zamienną tabliczkę znamionową zamontowaną przez stację diagnostyczną na podstawie decyzji organu rejestracyjnego, musisz mieć ze sobą przetłumaczony na język ukraiński odpowiedni certyfikat. Jednak służby nie zawsze biorą pod uwagę takie zaświadczenie. Jeśli znaki są nieczytelne, noszą ślady modyfikacji lub samodzielnego montażu, poniesiesz konsekwencje. Należą do nich: zatrzymanie pojazdu i wszczęcie postępowania karnego. W skrajnych przypadkach władze mogą nawet skonfiskować Twój samochód.

Jeśli wjeżdżasz na Ukrainę cudzym samochodem, musisz mieć umowę kredytową. Sporządzany jest przez polskiego notariusza, a następnie tłumaczony na język ukraiński przez tłumacza.

Aby podróżować po Ukrainie samochodem, trzeba dobrze znać lokalne drogi. Unikaj jazdy po zmroku. Często nie ma żadnych znaków, miejsc ani oznaczeń dróg, źle oznakowane drogi: wszystko to bardzo utrudnia orientację w miastach. Stan dróg jest bardzo zły. Na ulicach miast (np. we Lwowie i Odessie) duże dziury to częsty widok, a chwila nieuwagi kierowcy może doprowadzić do poważnego uszkodzenia samochodu. Wzdłuż dróg dojazdowych i dróg międzynarodowych jest bardzo mało warsztatów. Bardzo częstą przyczyną wypadków i wybojów jest zła nawierzchnia drogi. Problem ten występuje głównie zimą i wiosną, kiedy na drogach jest dużo kamieni i żwiru, które mogą uszkodzić szyby i reflektory samochodów. Zwracaj szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów wieczorem i w nocy. Często poruszają się wzdłuż krawędzi dróg bez odpowiedniego oświetlenia lub wskakują na jezdnię, aby zatrzymać samochody. Dlatego zalecamy: Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości.

W razie wypadku samochodowego, wypadku itp. wezwij policję i pozostań na miejscu wypadku. Nie zmieniaj położenia samochodów, nie zatrzymuj się na krawędzi jezdni. Policja nie dostarcza dokumentów, raportów itp. kierowcom po zakończeniu czynności. Raport policyjny i zdjęcie w praktyce lokalizacji pojazdu, uszkodzeń itp. W praktyce policja drogowa, która spowodowała wypadek, decyduje i przesyła akta do właściwego sądu. Jeśli cudzoziemiec zostanie uznany za winnego, policja skonfiskuje mu prawo jazdy. Zamiast tego wydaje tymczasowy, z którego można korzystać tylko na terytorium Ukrainy. Jeśli spowodujesz wypadek i poszkodowany zostanie obywatel Ukrainy, rozpocznij procedurę w ramach zielonej karty i ubezpieczenia AC.

Aby uniknąć więzienia i długich rozpraw sądowych, cudzoziemcy zawierają układy z ofiarami. Ofiary oświadczają w nim, że nie mają żadnych roszczeń materialnych ani moralnych. Przed podpisaniem umowy sprawca i ofiara uzgadniają kwotę, jaką sprawca zapłaci ofierze.

Na Ukrainie jest pomoc drogowa, ale jej sieć jest bardzo ograniczona. Działa tylko w dużych miastach, na różnych numerach telefonów.

Ukraińska policja ostrzega przed przedstawicielami organizacji kozackich. Ich tak zwane patrole środowiskowe zatrzymują kierowców (głównie obcokrajowców) i nakładają na nich opłaty. Nie musisz zatrzymywać się na żądanie patroli kozackich. Patrole te nie mają prawa przeprowadzać kontroli ekologicznych pojazdów, pisać protokołów administracyjnych ani nakładać mandatów. Patrole kozackie działają transportem prywatnym. Ich mundury wyglądają jak mundury policyjne.

Zdarzają się kradzieże polskich tablic rejestracyjnych. Złodzieje robią to, aby wyłudzić od kierowcy pieniądze w zamian za zwrot tablic rejestracyjnych. Zalecamy korzystanie z parkingów strzeżonych.

Obowiązek

Na Ukrainę i z Ukrainy można importować do 10 000 EUR. Musisz to wyjaśnić (ustnie). Przekaż jednak na piśmie kwotę większą niż 10 000 euro. Jeśli go eksportujesz, musisz przedstawić dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę takiej kwoty. Na podobnych warunkach można importować i eksportować walutę ukraińską (grywnę) za równowartość 10 000 EUR. Na granicy celnicy często arbitralnie interpretują przepisy. W rezultacie możesz ryzykować zajęcie towarów, które importujesz lub eksportujesz. W takim przypadku zażądaj podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających skonfiskowane towary do kontroli celnej. Jeśli jedziesz na Ukrainę w celach kulturalnych, artystycznych itp. i przywozisz do kraju dekoracje teatralne, instrumenty i inne podobne przedmioty, wyrób paszport w Polsce.W.

przydatna informacja

Biura są otwarte 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), zwykle od 8:00 lub 9:00 do 17:00 lub 18:00. W biurach obowiązuje przerwa obiadowa od 12:00 do 13:00 lub od 13:00 do 14:00. Handel zwykle działa również w soboty, niedziele i święta.

Językiem urzędowym na Ukrainie jest ukraiński. Urzędy prowadzą korespondencję i wystawiają dokumenty w tym języku. Jest oficjalnym językiem wykładowym w szkołach i na uniwersytetach. Jednak wielu mieszkańców, zwłaszcza we wschodniej Ukrainie, na co dzień mówi po rosyjsku. Możesz także swobodnie porozumiewać się w języku rosyjskim na terenie całej Ukrainy, w sklepach, urzędach i miejscach publicznych. Radio i telewizja nadawały część swoich programów w języku rosyjskim. W tym języku dostępne są również gazety codzienne.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje to zrobićinformacje o podróżypublikowane na stronie internetowej Departamentu Stanu są rzetelne, kompletne i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że treści publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że Departament Stanu nie ma uprawnień prawnych do zakazania podróży do jakiegokolwiek kraju.

(Video) Kanclerz Scholz w Waszyngtonie, Łukaszenko w Pekinie - dyplomacja podróżna - Szczepański, Nowakowski

Videos

1. Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce - specustawa i ochrona czasowa.
(Krajowa Izba Radców Prawnych)
2. BREXIT – PROCEDURY CELNE, AKCYZA, VAT – zapis webinarium dla przedsiębiorców - 10 grudnia 2020 r.
(Krajowa Administracja Skarbowa)
3. A jednak się kręci! KRONIK@ - co to takiego?
(CYFRYZACJA KPRM)
4. Marek Biernacki - o pomocy obywatelom Ukrainy
(Janusz Jaskółka)
5. Jak zatrudnić cudzoziemca. Webinar Rödl & Partner
(Rödl & Partner w Polsce)
6. Co dalej z GRANICĄ POLSKA-BIAŁORUŚ? #2 - Najnowsze informacje
(Globalista - Oskar Bednarski )
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 07/19/2023

Views: 5760

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.